Bank Pekao ubezpieczenia

Programy inwestycyjno-ubezpieczeniowe:

Inwestycja na Plus:

 • produkt inwestycyjno-ubezpieczeniowy przygotowany przez T.U. Allianz Życie Polska S.A.
 • produkt umożliwia inwestowanie na rynkach z dużym potencjałem wzrostu, oferując jednocześnie ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
 • do ubezpieczenia może przystąpić osoba od 18 do 76 lat
 • część inwestycyjna produktu pozwala inwestować długoterminowo w oparciu o cztery strategie inwestycyjne, które są zarządzane przez specjalistów z Pioneer Pekao Investment Management S.A.
 • część ubezpieczeniowa obejmuje: śmierć Ubezpieczonego, śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, wypłatę rekompensaty za każdy dzień pobytu w szpitalu na skutek nieszczęśliwego wypadku, opłacenie rachunków Ubezpieczonego na skutek jego niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem i pobytu w szpitalu.

Prosperita:

 • program inwestycyjno-ubezpieczeniowy przygotowany przy współpracy z T.U. Allianz Życie Polska S.A.
 • produkt umożliwia inwestowanie długoterminowe oferując jednocześnie ochronę ubezpieczeniową na wypadek śmierci oraz śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • ubezpieczonym może być osoba w wieku od 13 do 76 lat
 • brak obowiązku wykonywania badań lekarskich
 • możliwość zadeklarowania składki jednorazowej lub wpłacanej regularnie
 • minimalna jednorazowa wpłata: 5.000 PLN
 • regularna wpłata: 150 PLN miesięcznie.

Pakiety ubezpieczeniowe:

Ubezpieczenia komunikacyjne:

 • ubezpieczenia oferowane przez Allianz Direct
 • 10% zniżka na ubezpieczenia komunikacyjne zawierane przez internet i telefon dla klientów Banku Pekao
 • dostępne ubezpieczenie OC, AC, ubezpieczenie Start Casco (ubezpieczenie AC z udziałem własnym)
 • dostęp do ubezpieczeń przez internet 24 godziny na dobę oraz przez telefon
 • bezpłatne ubezpieczenie assistance
 • honorowane zniżki za bezszkodową jazdę nabyte w innych towarzystwach
 • nawet 60% zniżki za bezszkodową jazdę
 • zwrot wszelkich kosztów poniesionych na nowe części
 • brak dopłat za młody wiek kierowcy
 • gwarancja zniżki przy kontynuacji ubezpieczenia
 • zniżka 10% jest sumowana z aktualnymi zniżkami oferowanymi przez Allianz Direct

Ubezpieczenia mieszkań:

 • ubezpieczenia oferowane przez towarzystwo Allianz Direct
 • 10% zniżka na ubezpieczenia mieszkania w bloku zawierane przez internet  lub telefon dla klientów Banku Pekao
 • ubezpieczenie obejmuje najczęściej spotykane zdarzenia losowe takie jak pożar, kradzież, zalanie
 • dostępne w ofercie: ubezpieczenie Murów mieszkania „Moje M”, ubezpieczenie Wyposażenia wnętrz  „Rzeczy domowe”, ubezpieczenie Mieszkań w budowie – „Moje M w Budowie”
 • dostęp do ubezpieczeń przez internet przez całą dobę, oraz przez telefon
 • możliwość uzyskania do 15% dodatkowej zniżki przy zakupie kompleksowego pakietu ubezpieczeń mieszkaniowych, zniżka ta sumuje się ze zniżką dla Klientów Banku Pekao SA
 • gwarancja do 20% zniżki za bezszkodową kontynuację ubezpieczenia
 • pakiet pomocy gratis przy zakupie ubezpieczenia wyposażenia wnętrz Rzeczy Domowe

Ubezpieczenia podróżne:

 • ubezpieczenia oferowane przez towarzystwo Allianz Direct
 • 10% zniżka na ubezpieczenia podróżne zawierane przez internet  lub telefon dla klientów Banku Pekao
 • ubezpieczenie obejmuje wyjazdy zagraniczne, krajowe, ubezpieczenia dla osób wyjeżdżających prywatnie lub służbowo, w grupach, z rodziną lub indywidualnie
 • ubezpieczenia obejmują: ubezpieczenie kosztów leczenia, ubezpieczenie bagażu podróżnego, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie NNW, ubezpieczenie assistance, ubezpieczenie dla narciarzy, ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, ubezpieczenie kosztów odwołania imprezy turystycznej, ubezpieczenie kosztów odwołania biletu lotniczego, ubezpieczenie kosztów anulowania noclegu, ubezpieczenie pracy za granicą, ubezpieczenie sportów ekstremalnych
 • wysoki limit kosztów leczenia za granicą
 • zwrot kosztów w przypadku odwołania wyjazdu lub wcześniejszego powrotu
 • całodobowy dostęp do lekarzy i specjalistów

Ubezpieczenie spłaty salda zadłużenia na karcie kredytowej:

 • ubezpieczenie przygotowane przez Bank Pekao przy współpracy z Ergo Hestia
 • grupowe ubezpieczenie na życie oraz grupowe ubezpieczenie na wypadek utraty pracy, czasowej niezdolności do pracy bądź poważnego zachorowania dla posiadaczy kart kredytowych Banku Pekao SA
 • ubezpieczenie gwarantuje spłatę zadłużenia na karcie kredytowej lub pokryje wymagane przez Bank Pekao minimalne kwoty spłaty zadłużenia w przypadku zajścia zdarzenia objętego ubezpieczeniem
 • trzy warianty ubezpieczenia: kompleksowy pakiet ubezpieczenia życiowego i majątkowego, pakiet ubezpieczenia życiowego, pakiet ubezpieczenia majątkowego

Pakiet ubezpieczeń turystycznych:

 • bezpłatne ubezpieczenie dla posiadaczy kart kredytowych: srebrnych, złotych, platynowych oraz złotych kart charge
 • Pakiety Ubezpieczeń Turystycznych – Srebrne, Złote i Platynowe – mają różny zakres ochrony ubezpieczeniowej
 • w zależności od  rodzaju karty, pakiety zawierają ubezpieczenia o zróżnicowanych sumach ubezpieczenia:
  – koszty leczenia i pomocy w podróży – assistance (KLA)
  – następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW)
  – bagaż podróżny (BP) –  tylko dla kart złotych i platynowych
  – assistance informacyjny
  – odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym za szkody na osobie i na rzeczy (OC) – tylko dla kart platynowych
  – osobisty asystent (concierge) – tylko dla kart platynowych