Bank Millennium leasing dla przedsiębiorstw

Leasing dla przedsiębiorstw:

 • rodzaj finansowania inwestycji, który polega na nabyciu przedmiotu przez finansującego w celu oddania go w użytkowanie korzystającemu w zamian za określone w umowie leasingu raty leasingowe
 • przedmiot leasingu pozostaje własnością leasingodawcy przez cały okres umowy
 • możliwość dokonania przez leasingobiorcę wyboru przedmiotu oraz jego dostawcy
 • możliwość skorzystania z leasingu operacyjnego lub finansowego
 • opłata wstępna od 0% wartości przedmiotu, uzależniona od rodzaju przedmiotu i sytuacji finansowej korzystającego
 • możliwość wyboru leasingu opartego na stałej lub zmiennej stopie procentowej
 • okres leasingu dostosowany do przedmiotu leasingu
 • możliwość rozłożenia kosztu ubezpieczenia oraz podatku od środków transportu na raty miesięczne
 • oferta leasingu skierowana jest do spółek prawa handlowego, spółki Skarbu Państwa, spółek cywilnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą z różnych branż gospodarki i usług
 • przedmiotem leasingu mogą zostać objęte:
  – środki transportu drogowego /samochody ciężarowe, dostawcze, osobowe, specjalne, ciągniki siodłowe, naczepy i przyczepy, autobusy
  – maszyny budowlane i drogowe
  – maszyny i urządzenia do produkcji i usług /obrabiarki do metalu – frezarki, tokarki, szlifierki, linie produkcyjne i technologiczne, maszyny poligraficzne, maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych, maszyny do pakowania i sortowania, maszyny i urządzenia dla przemysłu spożywczego, w tym piekarstwa i cukiernictwa, maszyny do obróbki drewna
  – wózki widłowe
  – sprzęt medyczny, w tym stomatologiczny
  – urządzenia diagnostyczne i czyszczące
  – tabor kolejowy i powietrzny
  – sprzęt IT
  – nieruchomości