Bank Zachodni WBK rachunki firmowe

Pakiety biznesowe:

Biznes Pakiet MINI:
 • 9,99 zł stałej miesięcznej opłaty za prowadzenie rachunku
 • brak opłata za prowadzenie rachunku przez 9 miesięcy od dnia jego otwarcia dla firm, które rozpoczęły swoją działalność w ciągu ostatnich 12 miesięcy
 • brak opłat za przelewy przez Internet do US i ZUS
 • brak opłat za przelewy przez Internet na rachunki w Banku Zachodnim WBK
 • 1,50 zł za przelewy przez internet do innych banków
 • bezpłatny dostęp do bankowości elektronicznej BZWBK24
 • dedykowana do rachunku karta Visa Business Electron
Biznes Pakiet OPTI:
 • rachunek dla dynamicznie rozwijających się średnich firm
 • rachunki dodatkowe w PLN i EUR w cenie pakietu
 • bezpłatny dostęp do bankowości elektronicznej BZWBK24
 • karta do rachunku Visa Business Electron
 • brak opłat za prowadzenie rachunku przez 9 miesięcy od dnia jego otwarcia dla firm, które rozpoczęły swoją działalność w ciągu ostatnich 12 miesięcy
 • 0 zł. za przelewy przez Internet do US i ZUS
 • 0 zł. za przelewy przez Internet na rachunki w Banku Zachodnim WBK i 1,00 zł za przelewy do innych banków
Biznes Pakiet MAXI:
 • darmowa obsługa 50 rachunków dodatkowych prowadzonych w złotych oraz jednego rachunku walutowego w: EUR, GBP, USD lub CHF
 • bezpłatny dostęp do bankowości elektronicznej BZWBK24
 • bezprowizyjne wypłaty gotówki kartą Visa Business Electron BZ WBK ze wszystkich bankomatów w kraju
 • darmowe przelewy przez Internet do US i ZUS oraz na rachunki w Banku Zachodnim WBK i 0,70 zł za przelew internetowy do innych banków
Biznes Pakiet Walutowy:
 • zarządzanie środkami w walutach obcych
 • dostęp do platformy e-FX umożliwiającej zarządzanie środkami walutowymi z dowolnego miejsca
 • darmowa obsługa rachunków dodatkowych w PLN i walutach obcych
 • zwolnienie z opłaty za dostęp do usług bankowości elektronicznej BZWBK24 Moja Firma plus do 12 miesięcy
 • negocjacje z dedykowanym dealerem przy transakcjach od 10 tys. EUR
Biznes Pakiet dla Wolnych Zawodów:
 • indywidualna oferta dla przedstawicieli wolnych zawodów: lekarzy, farmaceutów, prawników, doradców podatkowych i gospodarczych, księgowych, biegłych rewidentów, architektów, rzeczoznawców, brokerów ubezpieczeniowych
 • brak opłat przez 6 miesięcy za prowadzenie rachunku dla firm powstałych w ciągu ostatnich 12 miesięcy
 • darmowe przelewy przez internet na rachunki w BZ WBK
 • bezpłatny dostęp do bankowości elektronicznej BZWBK24
 • Karta Visa Electron BZ WBK za darmo przez 12 miesięcy pod warunkiem dokonania i rozliczenia 3 transakcji bezgotówkowych w ciągu 3 miesięcy od dnia podpisania umowy o kartę płatniczą.
 • specjalna oferta umożliwiająca efektywne lokowanie oszczędności oraz kredyty gotówkowe i hipoteczne, leasing samochodu
Agro Pakiet:
 • oferta skierowana do rolników indywidualnych
 • 6 zł opłaty miesięcznej za prowadzenie rachunku
 • bezpłatny dostęp do bankowości elektronicznej BZWBK24
 • bezpłatne przelewy na rachunki w BZ WBK
 • oferta kredytowa: kredyty w rachunku bieżącym, obrotowe, inwestycyjne, unijne, preferencyjne, finansowanie zakupu maszyn, pożyczki
 • oferta umożliwiająca lokowanie oszczędności lub nadwyżek ze sprzedaży płodów rolnych oraz leasing środków transportu, maszyn rolniczych
 • karta Visa Elektron wydawana za darmo przez 12 miesięcy w przypadku aktywnego użytkowania
Biznes Pakiet dla NGO:
 • oferta dla organizacji pozarządowych
 • rachunek prowadzony za darmo przy saldzie przekraczającym 13.000 zł lub za 6 złotych miesięcznie przy saldzie przekraczającym 10.000 zł
 • darmowy dostęp do bankowości elektronicznej BZWBK24
 • karty Visa Business Electron umożliwiające płatności bezgotówkowe i wypłaty z bankomatów w kraju i za granicą.
Rachunki walutowe:

Rachunek walutowy w euro:
 • bezpośrednie rozliczenia w walucie transakcji
 • możliwość dokonywania wpłat i wypłat w euro, zlecania przelewów i poleceń wypłaty na zagranicę
 • dostęp do bankowości elektronicznej
Rachunek walutowy w funtach:

 • Bezpośrednie rozliczenia w walucie transakcji – rozliczenia z kontrahentami można przeprowadzać bezpośrednio w funtach brytyjskich, nie tracąc na przeliczaniu kursów
 • możliwość dokonywania wpłat i wypłat w funtach brytyjskich, zlecania przelewów i poleceń wypłaty na zagranicę
 • usługi bankowości elektronicznej
Rachunek walutowy w dolarach:
 • bezpośrednie rozliczenia w walucie transakcji
 • możliwość dokonywania wpłat i wypłat w dolarach amerykańskich, zlecania przelewów i poleceń wypłaty na zagranicę.
 • usługi bankowości elektronicznej BZWBK24 dają pełne możliwości dokonywania operacji bankowych 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
Rachunek walutowy we frankach:

 • bezpośrednie rozliczenia w walucie transakcji – Rozliczenia z kontrahentami można przeprowadzać bezpośrednio we frankach szwajcarskich, nie tracąc na przeliczaniu kursów.
 • możliwość dokonywania wpłat i wypłat we frankach szwajcarskich, zlecania przelewów i poleceń wypłaty na zagranicę.
 • usługi bankowości elektronicznej BZWBK24 dają pełne możliwości dokonywania operacji bankowych 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
Rachunki powiernicze:

Rachunek powierniczy dla obrotu nieruchomościami na rynku wtórnym:

 • rachunek powierniczy zabezpiecza interesy stron transakcji zakupu nieruchomości na rynku wtórnym – kupującego, sprzedającego oraz pośrednika. Na rachunek powierniczy może zostać wpłacony zadatek, cena sprzedaży oraz prowizja na rzecz pośrednika.
 • kupujący i sprzedający nie mają dostępu do pieniędzy zdeponowanych na rachunku powierniczym w BZ WBK, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w umowie podpisanej z bankiem.
 • rachunek może być prowadzony w złotych polskich albo euro, dolarach amerykańskich, funtach brytyjskich lub frankach szwajcarskich.
Rachunek powierniczy dla dewelopera:

 • rachunek powierniczy zabezpiecza deweloperowi środki na inwestycję, a klientowi – właściwe wykorzystanie jego pieniędzy przeznaczonych na nabycie nieruchomości. Transakcja z wykorzystaniem rachunku powierniczego umożliwia stronom wsparcie niezależnego, obiektywnego partnera finansowego.
 • deweloper otrzymuje środki zdeponowane na rachunku dopiero po zrealizowaniu określonej części inwestycji lub jej całości – zgodnie z warunkami dokładnie opisanymi w umowie rachunku.
 • rachunek jest przypisany do jednego dewelopera i konkretnej inwestycji, nawet gdy deweloper prowadzi kilka inwestycji jednocześnie.
 • rachunek może być prowadzony w złotych polskich, euro, dolarach amerykańskich, funtach brytyjskich i frankach szwajcarskich.
Rachunek powierniczy:

 • rachunek powierniczy zabezpiecza środki finansowe kupującego i sprzedającego – kupujący dostaje towar a sprzedający pieniądze, po spełnieniu warunków wyraźnie wskazanych w umowie rachunku powierniczego
 • posiadacz rachunku oraz kontrahent nie mają dostępu do pieniędzy zdeponowanych na rachunku, z wyjątkiem sytuacji opisanych w umowie podpisanej z bankiem.
 • rachunek powierniczy to rozwiązanie korzystne i bezpieczne dla każdej ze stron – eliminuje ewentualne opóźnienia w rozliczeniach.
 • z rachunków powierniczych najczęściej korzysta się na rynku nieruchomości, można je wykorzystywać również przy zakupach towarów i usług.