ING Bank Śląski lokaty o stałym oprocentowaniu

  • Depozyt Korporacyjny w PLN posiada wyższe, niż w przypadku rachunku bieżącego oprocentowanie oraz daje możliwość ustalenia okresu inwestycji. Dzięki temu umożliwia lepsze zarządzanie nadwyżkami finansowymi. Depozyt Korporacyjny może zostać założony na okres od 7 do 365 dni. Oprocentowanie depozytu jest stałe, a jego wysokość zależy od kwoty depozytu oraz terminu, na jaki jest zakładany.
  • Lokata Terminowa umożliwia lokowanie nadwyżek. Może być zakładana na okres od 1 dnia do 365 dni w złotówkach oraz walutach wymiennych. Lokata posiada stale oprocentowanie, ustalane indywidualnie między firmą a ING Bankiem Śląskim, a jego wysokość jest uzależniona od kwoty i okresu lokaty. Kapitalizacja odsetek następuje po upływie okresu umownego depozytu.
  • Lokata Negocjowana umożliwia indywidualne negocjowanie warunków przy lokowaniu wolnych środków. Owe lokaty zawierane są telefonicznie, bezpośrednio z dealerem lub specjalistą ds. rynków finansowych zarówno w złotych, jak i walutach wymienialnych. Wysokość oprocentowania i termin lokaty podlega każdorazowo indywidualnym uzgodnieniom. Lokata może zostać założona na okres od jednego dnia do roku.