Bank Millennium Kanały Bankowości Elektronicznej

Millenet dla przedsiębiorstw:

 • system Bankowości Internetowej dla przedsiębiorstw to połączenie bankowości internetowej i szerokiego wachlarza produktów i usług banku
 • system zapewnia bezpośredni dostęp do rachunków bieżących, depozytowych i kredytowych w dowolnej chwili
 • dokonywanie operacji finansowych związanych z rozliczeniami w obrocie krajowym i zagranicznym oraz lokowaniem wolnych środków pieniężnych
 • dokonywanie przelewów pomiędzy rachunkami własnymi klienta i na rachunki kontrahentów oraz monitorowanie operacji i procesu ich autoryzacji przez poszczególnych użytkowników, od momentu utworzenia w systemie do realizacji
 • pobieranie wyciągów w formie elektronicznej do rachunków oraz pobieranie wyciągów łączonych
 • klienci korzystający z usługi Automatycznej Identyfikacji Przychodzących Płatności mają również dostęp do elektronicznych raportów zawierających zestawienia wszystkich transakcji objętych tą usługą
 • zlecanie przelewów krajowych, w tym na rzecz ZUS i US oraz zagranicznych z datą bieżącą i przyszłą
 • import plików z przelewami krajowymi w formatach: Elixir O, VideoTEL, MTMS CitiDirect, TransBank, przekazami pocztowymi w formatach: MTMS CitiDirect i Elixir O i przelewami zagranicznymi w formatach SWIFT MT103, VideoTEL i MTMS CitiDirect
 • zarządzanie zleceniami od momentu ich wprowadzenia aż do ich wysłania do Banku
 • zakładanie lokat bankowych i ich bieżący monitoring
 • definiowanie zleceń stałych
 • przeglądanie listy oraz sprawdzanie szczegółów udzielonych gwarancji i akredytyw
 • aktywacja, przeglądanie listy, sprawdzanie szczegółów posiadanych kart płatniczych wraz z historią transakcji (dla kart obciążeniowych)
 • przeglądanie, sprawdzanie szczegółów przyznanych kredytów (odnawialnych, obrotowych, inwestycyjnych), oraz przeglądanie harmonogramu spłat (przy kredytach inwestycyjnych i obrotowych)
 • baza odbiorców z możliwością ich importu i eksportu
 • kontakt z Bankiem za pośrednictwem skrzynki kontaktowej
 • sprawdzanie aktualnych kursów Banku Millennium

System Obsługi Bankowości Elektronicznej ESOBIG:

 • możliwość zlecania operacji bankowych bezpośrednio z siedziby firmy
 • za pośrednictwem modemu bądź połączenia VPN oraz komputera PC pracującego w środowisku Windows z zainstalowanym systemem ESOBIG klient przesyła do Banku Millennium zlecenie wykonania danej operacji
 • dostęp do informacji o transakcjach, rachunkach bieżących, kredytowych i lokatach terminowych
 • realizacja zleceń płatniczych, krajowych i zagranicznych, również z odroczonym terminem wykonania (również SORBNET, ZUS i US)
 • obsługa dyspozycji poleceń zapłaty
 • otrzymywanie wyciągów elektronicznych w formacie PDF i TXT, raportów AIPP i generowania innych raportów z systemu
 • wnioskowanie o sporządzenie duplikatu wyciągu z rachunku bankowego lub wydanie książeczki czekowej
 • uzyskiwanie informacji o kursach walut z dnia bieżącego lub z innego dnia wybranego przez Klienta