Bank Pocztowy

Bank Pocztowy S.A. powstał w 1990 roku w Bydgoszczy, jako jeden z pierwszych banków komercyjnych w Polsce.

Założycielem banku było przedsiębiorstwo państwowe Poczta Polska Telegraf Telefon, które w późniejszym czasie podzieliło się na PPUP Pocztę Polską i Telekomunikację Polską S.A.

Bank Pocztowy to uniwersalny Bank świadczący usługi finansowe w Urzędach Pocztowych i własnych oddziałach w całym kraju.

Akcjonariuszami Banku Pocztowego S.A. są: Poczta Polska (75 proc. udziałów, minus jedna akcja) oraz PKO BP (25 proc. udziałów, plus jedna akcja).

Wizytówka Banku
Dane adresowe: ul. Jagiellońska 17
85-959 Bydgoszcz
Dane kontaktowe: tel. 052 349 91 00
Infolinia: 0 801 100 500 lub 0 52 34 99 499
Dane Banku:
NIP: 5540314271
REGON: 002482470
Kapitał zakładowy: 97.290.400 zł. (opłacony w całości)
Skład Zarządu:
 • Tomasz Bogus – Prezes
 • Szymon Midera – Wiceprezes
 • Michał Sobiech – Członek 
 • Piotr Gawron – Członek
Skład Rady Nadzorczej:  

 • Jerzy Jóźkowiak – Przewodniczący RN
 • Janusz Wojtas – Wiceprzewodniczący RN
 • Jakub Papierski – Wiceprzewodniczący RN
 • Piotr Michalski – Sekretarz RN
 • Paweł Borys  – Członek RN
 • Małgorzata Olszewska – Członek RN
 • Bogusław Grabowski – Członek RN
Numer KRS: 0000010821
Akcjonariat:
 • Poczta Polska S.A. (75% minus jedna akcja)
 • PKO Bank Polski SA (25% plus jedna akcja)
Oferta Banku Pocztowego:
Klient indywidualny:
 • konta:
  – konto osobiste
  – konto oszczędnościowe
 • kredyty:
  – kredyt gotówkowy
  – kredyt w koncie Standard
  – kredyt w koncie Nestor
  – kredyt mieszkaniowy
  – kredyt mieszkaniowy z dopłatami
  – pożyczka hipoteczna
  – kredyt konsolidacyjny
 • karty płatnicze:
  – karta do rachunku
  – karta kredytowa
 • oszczędności:
  – lokaty terminowe
 • ubezpieczenia
 • inwestycje
Mikroprzedsiębiorcy:
 • konta:
  – pocztowe konto firmowe
  – firmowe konto oszczędnościowe
 • kredyty:
  – kredyt w koncie
  – pożyczka hipoteczna
 • karty płatnicze
 • oszczędności:
  – lokaty terminowe
 • ubezpieczenia
 • inwestycje
Firmy:
 • pakiety
 • rachunki firmowe
 • karty płatnicze
 • lokowanie środków:
  – lokaty
  – konto oszczędnościowe
 • rozliczenia
 • transakcje walutowe i skarbowe
 • finansowanie działalności:
  – kredyt w rachunku
  – kredyt obrotowy odnawialny
  – kredyt obrotowy nieodnawialny
  – kredyt dyskontowy
  – kredyt inwestycyjny
  – kredyt termomodernizacyjny
  – kredyt remontowo – budowlany
  – gwarancje bankowe
  – pożyczka hipoteczna
  – kredyt konsolidacyjny
  – pocztowy Biznes Ekspres
Mieszkalnictwo:
 • pakiety
 • rachunki firmowe
 • karty płatnicze
 • lokowanie środków
 • rozliczenia
 • transakcje walutowe i skarbowe
 • finansowanie mieszkalnictwa:
  • kredyt w rachunku
  • kredyt obrotowy odnawialny
  • kredyt obrotowy nieodnawialny
  • kredyt termomodernizacyjny
  • kredyt remontowo – budowlany
  • kredyt dla wspólnot mieszkaniowych
  • kredyt konsolidacyjny
Firmy rozliczeniowe:
 • pakiety
 • rachunki firmowe
 • karty płatnicze
 • lokowanie środków
 • rozliczenia
 • transakcje walutowe i skarbowe
Finanse publiczne i Organizacje Pożytku Publicznego:
 • pakiety
 • rachunki firmowe
 • karty płatnicze
 • lokowanie środków
 • rozliczenia
 • transakcje walutowe i skarbowe
 • finansowanie działalności:
  – kredyt w rachunku
  – kredyt obrotowy odnawialny
  – kredyt obrotowy nieodnawialny
  – kredyt dyskontowy
  – kredyt inwestycyjny
  – kredyt termomodernizacyjny
  – Gwarancje bankowe
  – kredyt dla samorządu terytorialnego