Bank BPH transakcje krajowe

Przelew krajowy:

 • podstawowa, bezgotówkowa forma regulowania płatności
 • produkt pozwala na przekazywanie środków pieniężnych do innych Banków w Polsce, między rachunkami klienta lub między rachunkami dwóch różnych klientów, których rachunki prowadzone są przez Bank BPH
 • Bank BPH umożliwia zlecanie przelewów do rozliczenia w systemach ELIXIR oraz SORBNET
 • w systemie ELIXIR zlecenia rozliczane są trzy razy dziennie – w trzech sesjach rozliczeniowych, natomiast w systemie SORBNET rozliczenie przeprowadzane jest natychmiast 
 • Bank BPH oferuje Klientom Korporacyjnym następujące rodzaje przelewów krajowych:
  – przelew krajowy
  – przelew ZUS
  – przelew na rzecz organów podatkowych
  – przelew wewnętrzny – transfer (pomiędzy rachunkami w Banku BPH)
 • możliwość składania przelewów krajowych poprzez:
  – system bankowości internetowej dla klientów korporacyjnych BusinessNet
  – placówki Banku BPH