Bank Zachodni WBK kredyt na działalność bieżącą

Kredyt Biznes Ekspres:
 • kredyt z przeznaczeniem na dowolny cel związany z działalnością bieżącą i inwestycyjną
 • kredyt udzielany do 100% wartości przedsięwzięcia
 • kredyt udzielany w wysokości do 500 000 zł.
 • kredyt dla przedsiębiorców działających w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, korporacji, rolników oraz przetwórców branży spożywczej
 • kredyt przyznawany maksymalnie na 5 lat.
Kredyt Biznes Expres EBI:

 • kredyt udzielany ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego
 • kredyt z przeznaczeniem na dowolny cel związany prowadzoną działalnością 
 • kwota finansowania może sięgnąć 100% kosztów inwestycji
 • kredyt w wysokości do 500 000 zł.
 • minimum formalności
Kredyt Biznes Ekspres Hipoteka:

 • kredyt udzielany na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością 
 • kredyt dla przedsiębiorców działających w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, korporacji, rolników oraz przetwórców branży spożywczej
 • kredyt w wysokości do 3 mln PLN udzielany klientom, którzy od co najmniej 6 miesięcy są klientami BZ WBK, kredyt w wysokości do 2 mln PLN udzielany pozostałym klientom
 • kredyt uruchamiany jednorazowo lub w transzach
 • kredyt udzielany maksymalnie na okres 15 lat
 • kwota kredytu nie może być wyższa niż 65% wartości nieruchomości określonej w wycenie (50% w przypadku gruntów ornych jeśli kredytobiorca nie prowadzi działalności rolniczej)
 • minimum formalności
 • ubezpieczenie Biznes Gwarant
Kredyt w rachunku bieżącym:

 • kredyt udzielany na regulowanie bieżących zobowiązań
 • każdy wpływ środków na rachunek firmowy umniejsza zadłużenie kredytowe
 • kredyt może być udzielany w złotych lub dolarach amerykańskich, euro, frankach szwajcarskich lub funtach brytyjskich
 • kredyt uruchamiany jednorazowo lub w transzach
 • kredyt udzielany na okres 12 miesięcy. Istnieje możliwość przedłużenia tego okresu do 3 lat
 • kredyt może mieć charakter kredytu rewolwingowego – wówczas może być wielokrotnie spłacany i ponownie uruchamiany do wysokości ustalonego limitu
 • ubezpieczenie Biznes Gwarant