Bank Pekao bankowość elektroniczna dla firm

PekaoFIRMA24:

  • system bankowości internetowej dla firm, który umożliwia kompleksowe zarządzanie finansami
  • system dostępny bez ograniczeń czasowych
  • system oferowany bezpłatnie w ramach Pakietów Mój Biznes 
  • możliwość zakładania lokat standardowych oraz zrywania lokat założonych przez Internet
  • dostęp do historii rachunków depozytowych
  • możliwość wyświetlania podsumowania sald dostępnych i sald księgowych dla tych rachunków, szczegółowych informacji o rachunkach, o zrealizowanych płatnościach oraz możliwość generowania wyciągów i raportów
  • przelewy z preferencyjnym kursem walutowym, przelewy z datą przyszłą, przelewy zdefiniowane i zaufane
  • system umożliwia zbiorcze podpisywanie i wysyłanie przelewów
  • możliwość zlecania przelewów po kursie preferencyjnym, bez konieczności wypełniania papierowych formularzy i dostarczania ich do oddziału Banku Pekao
  • jednorazowe wprowadzenie danych odbiorcy przelewu, kwoty i częstotliwości wykonywania operacji wystarcza, aby Bank Pekao dokonywał automatycznie płatności