Getin Noble Bank

Getin Noble Bank powstał 4 stycznia 2010 roku w wyniku połączenia GETIN Banku SA z Noble Bankiem SA. Jest bankiem uniwersalnym, dysponującym bogatą ofertą usług finansowych, oszczędnościowych i inwestycyjnych dla klientów indywidualnych, małych i średnich przedsiębiorstw, samorządów oraz dużych korporacji.

Bankowość detaliczną prowadzi pod marką Getin Bank, natomiast bankowość prywatna reprezentowana jest przez markę Noble Bank. Bank doradza także w zakresie nieruchomości, inwestycji, wsparcia prawno-podatkowego oraz art bankingu. Getin Noble Bank oferuje również bankowość internetową – GetinOnline.

Wizytówka Banku
Dane adresowe: ul. Domaniewska 39b
02-675 Warszawa
Dane kontaktowe: tel. 22 541 51 58
faks: 22 541 51 59
Dane spółki:
NIP: 7120102793
REGON: 004184103
Kapitał zakładowy: 953 763 097,00 zł (opłacony w całości)
Skład Zarządu:
 • dr Krzysztof Rosiński – Prezes
 • Grzegorz Tracz -Członek
 • Krzysztof Spyra – Członek
 • Radosław Stefurak – Członek
 • Karol Karolkiewicz – Członek
 • Maurycy Kühn – Członek
 • Maciej Szczechura – Członek
Skład Rady Nadzorczej:
 • dr Leszek Czarnecki – Przewodniczący RN
 • Radosław Boniecki – Wiceprzewodniczący RN
 • Dariusz Niedośpiał – Członek RN
 • Remigiusz Baliński – Członek RN
 • Michał Kowalczewski – Członek RN
Numer KRS: 0000018507
Akcjonariat:
 • Getin Bank S.A. – 93,71%
 • pozostali akcjonariusze – 6,29%
Oferta Getin Noble Bank
Private Banking:
 • inwestycje
 • kredyty
 • karty kredytowe
 • usługi concierge
 • kredyty dla deweloperów
Klient indywidualny:
 • kredyty:
  – kredyt gotówkowy
  – kredyt na samochód
  – kredyt hipoteczny
 • lokaty
 • fundusze inwestycyjne
 • konta osobiste i oszczędnościowe
 • karty kredytowe i debetowe
 • Getin Phone
 • doładowanie komórki
 • skrytki sejfowe
 • ubezpieczenia
Małe i średnie firmy:
 • konta firmowe
 • lokaty
 • leasing
 • produkty skarbowe
 • finansowanie działalności bieżącej
 • finansowanie inwestycji
 • inne:
  – kredyt z poręczeniem
  – rozliczanie transakcji zagranicznych
  – obsługa i finansowanie handlu zagranicznego
  – lokowanie nadwyżek
  – uproszczona ścieżka kredytowania podmiotów gospodarczych współpracujących z JST/JSP
  – kredyt pod dotację
  – factoring
  – leasing
Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą:
 • kredyt przetarg
 • kredyt z dofinansowanie EIB
 • program rekomendacyjny
 • konta firmowe
 • karty
 • inne produkty:
  – kredyt inwestycyjny
  – leasing
  – kredyt obrotowy
  – konto z bankowością elektroniczną
  – kredyt na PIT
  – kredyt w rachunku bieżącym
  – linia kredytowa
  – faktoring
  – uproszczona ścieżka kredytowa dla wolnych zawodów
  – bankowość mobilna iGetin
  – lokowanie nadwyżek
  – operacje krajowe
  – rozliczenie transakcji zagranicznych
  – obsługa i finansowanie handlu zagranicznego
Jednostki Samorządu terytorialnego i korporacje:
 • finansowanie sieci samochodowych
 • kompleksowa obsługa JST
 • lokowanie nadwyżek
 • inne produkty:
  – rozliczanie transakcji zagranicznych
  – obsługa i finansowanie handlu zagranicznego