Bank BPH kredyt gotówkowy zabezpieczony

Kredyt gotówkowy zabezpieczony:

 • kredyt gotówkowy zabezpieczony aktywami
 • możliwość otrzymania gotówki na podstawie oświadczenia o wysokości dochodu
 • kredyt udzielany na dowolny cel
 • minimalna kwota kredytu to 256.000 zł.,
 • maksymalna wysokość kredytu: 3 mln zł w zależności od wartości zabezpieczenia i zdolności kredytowej
 • okres kredytowania: do 84 miesięcy
 • oprocentowanie zmienne oparte o Wibor/Libor/Euribor 3M i stałą marżę od 3%
 • waluta kredytu: PLN, EUR, CHF, USD
 • zabezpieczeniem kredytu może być: kaucja, zastaw, przewłaszczenie
 • aktywa na których można ustanowić zabezpieczenie:
  – lokata
  – obligacje Skarbu Państwa lub NBP
  – Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe
  – certyfikaty funduszu inwestycyjnego zamkniętego z opcją ochrony kapitału
  – jednostki wybranych funduszy inwestycyjnych otwartych BPH TFI  zarejestrowane u Agenta Transferowego Banku BPH S.A. : FIO Obligacji, FIO  Stabilnego wzrostu, FIO rynku pieniężnego i gotówkowe (np. BPH Skarbowy),  FIO ochrony kapitału