Raiffeisen Polbank

Raiffeisen Bank Polska S.A. na polskim rynku funkcjonuje od 1991 roku. Jest to bank komercyjny należący do austriackiej Grupy Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB), a jego wyłącznym akcjonariuszem pozostaje Raiffeisen Bank International. Po fuzji prawnej z Polbank EFG S.A., która miała miejsce na początku 2013 roku, bank działa pod marką Raiffeisen Polbank.
 
Obecnie Raiffeisen Polbank specjalizuje się w obsłudze średnich i małych firm oraz polskiej klasy średniej. Posiada także rozbudowaną ofertę produktów i usług dla dużych przedsiębiorstw.
 
Wizytówka Banku
Dane adresowe: ul. Piękna 20
00-549 Warszawa
Dane kontaktowe:
tel.: (+48 22) 585 20 00
faks: (+48 22) 585 25 85
Dane Banku:
NIP: 5260205871
REGON: 010000854
Kapitał zakładowy: 1 250 893 080,00 zł. (opłacony w całości)
Skład Zarządu:
 • Piotr Czarnecki – Prezes Zarządu
 • Kazimierz Stańczak – Pierwszy Wiceprezes Zarządu
 • Jan Czeremcha – Wiceprezes Zarządu
 • Ryszard Drużyński – Wiceprezes Zarządu
 • Łukasz Januszewski – Członek Zarządu
 • Piotr Konieczny – Członek Zarządu
 • Marek Patuła – Członek Zarządu
Skład Rady Nadzorczej:
 • Dr Herbert Stepic – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Martin Grüll – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 • Aris Bogdaneris – Członek Rady Nadzorczej
 • Władysław Gołębiewski – Członek Rady Nadzorczej
 • Klemens Breuer – Członek Rady Nadzorczej
 • Klemens Haller – Członek Rady Nadzorczej
 • Kurt Bruckner – Członek Rady Nadzorczej
Numer KRS: 14540
Akcjonariat:
 • Raiffeisen Bank International
 • EFG Eurobank Ergasias SA
Oferta Raiffeisen Banku:
Klient indywidualny:
 • konta osobiste
 • karty do konta:
  – karty debetowe
  – karty kredytowe
 • kredyty i pożyczki:
  – limit zadłużenia do konta osobistego
  – kredyt konsumpcyjny
  – kredyt mieszkaniowy
  – pożyczka hipoteczna
  – kredyt samochodowy
 • konta lokacyjne
 • lokaty
 • fundusze inwestycyjne
 • ubezpieczenia
 • ubezpieczenia inwestycyjne
Małe firmy:
 • rachunki firmowe
 • karty płatnicze
 • finansowanie potrzeb:
  – karty kredytowe
  – linia kredytowa w rachunku bieżącym
  – linia kredytowa w rachunku bieżącym – zabezpieczona
  – kredyt obrotowy
  – pożyczka hipoteczna
  – kredyt hipoteczny
  – leasing
 • lokaty
 • inwestycje
 • transakcje walutowe
 • mikrofaktoring
Korporacje:
 • rachunki
 • lokowanie nadwyżek
 • inwestycje:
  – lokaty
  – obligacje
  – bony skarbowe
  – fundusze inwestycyjne
 • faktoring
 • płatności przychodzące, wychodzące, zagraniczne
 • obrót gotówkowy i czekowy
 • karty płatnicze
 • transakcje w walutach
 • zabezpieczenia kursu walutowego i stopy procentowej
 • kredyty:
  – kredyt w rachunku bieżącym
  – revolving
  – fixed term – kredyt nieodnawialny
  – kredyt eksportowy
  – limit wierzytelności
 • kredyty inwestycyjne
 • transakcje handlowy
 • usługi specjalne
Premium Banking:
 • konta:
  – konto osobiste
  – konto lokacyjne
  – konto walutowe
 • karta do konta
 • karty kredytowe
 • kredyty i pożyczki:
  – limit zadłużenia do konta Premium
  – kredyt konsumpcyjny
  – kredyt mieszkaniowy
  – kredyt samochodowy
 • lokaty
 • inwestycje
 • ubezpieczenia
 • ubezpieczenia inwestycyjne
Bankowość prywatna:
 • konta:
  – konto osobiste
  – konto lokacyjne
  – konto walutowe
 • lokaty
 • karty do konta
 • karty kredytowe
 • walutowe produkty inwestycyjne
 • fundusze inwestycyjne
 • papiery wartościowe
 • inwestycje alternatywne
 • ubezpieczenia inwestycyjne
 • ubezpieczenia
 • kredyty:
  – kredyt mieszkaniowy
  – pożyczka osobista
  – limit zadłużenia do konta osobistego
 • e-wyciąg