Bank Millennium konta oszczędnościowe

Konto Oszczędnościowe Codziennie Więcej:

 • rachunek oszczędnościowy z dzienną kapitalizacją odsetek i stałym dostępem do środków
 • oprocentowanie zmienne: 3,65% w skali roku
 • możliwość dokonywania wpłat oraz wypłat dowolnej kwoty bez utraty odsetek
 • odsetki są kapitalizowane każdego dnia na koncie lub przelewane na powiązany rachunek bieżący
 • brak opłat za otwarcie i prowadzenie konta
 • brak ryzyka utraty kapitału
 • konto otwierane na czas nieokreślony
 • możliwość obsługi konta za pośrednictwem rachunku bieżącego
 • pierwszy przelew z konta w każdym miesiącu jest bezpłatny

Konto Oszczędnościowe Twój Cel:

 • rachunek oszczędnościowy z miesięczną kapitalizacją odsetek
 • oprocentowanie 4% w skali roku
 • brak minimalnej kwoty do naliczania odsetek
 • oszczędności procentują od 1 gr
 • możliwość dokonywania wpłat oraz wypłat dowolnej kwoty bez utraty odsetek
 • brak opłat za otwarcie i prowadzenie konta
 • konto otwierane na czas nieokreślony
 • możliwość obsługi konta za pośrednictwem rachunku bieżącego
 • pierwszy przelew z konta w okresie miesięcznym jest bezpłatny

Konto oszczędnościowe:

 • rachunek oszczędnościowy z miesięczną kapitalizacją odsetek
 • możliwość dokonywania wpłat oraz wypłat dowolnej kwoty bez utraty odsetek
 • brak opłat za otwarcie i prowadzenie konta
 • brak ryzyka utraty kapitału
 • konto otwierane na czas nieokreślony
 • możliwość obsługi konta oszczędnościowego za pośrednictwem rachunku bieżącego
 • pierwszy przelew z Konta Oszczędnościowego w okresie miesięcznym jest bezpłatny