PKO Bank Polski książeczki

Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa:
(oferta dla klientów indywidualnych i klientów Bankowości Osobistej)

 • rachunek oszczędnościowy z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe
 • oprocentowanie progowe:
  – stałe – do 4,25% w skali roku (dotyczy 12 – miesięcznego okresu umownego przy wpłacie w wysokości min. 100 tys. PLN)
  – zmienne – do 4,70% w skali roku (dotyczy 36 – miesięcznego okresu umownego przy wpłacie w wysokości min. 100 tys. PLN)
 • możliwość wyboru okresu oszczędzania: 12 lub 24 lub 36 miesięcy
 • możliwość uzyskania preferencyjnych warunków kredytu mieszkaniowego „Własny Kąt”
 • brak opłat za prowadzenie rachunku książeczki
 • minimalna pierwsza wpłata dla rachunku książeczki:
  – o zmiennej (progowej) stopie procentowej, wynosi 200 złotych
  – o stałej (progowej) stopie procentowej, wynosi: 5.000 złotych
 • możliwość dokonywania dopłat do rachunku książeczki – minimalna wartość kolejnych wpłat wynosi 200 złotych

Książeczka terminowa:
(oferta dla klientów indywidualnych i klientów Bankowości Osobistej)

 • wpłata minimalna: 100 złotych
 • okres umowy: 1, 3, 6, 12, 24 i 36 miesięcy
 • brak opłat za wystawienie i likwidację książeczki
 • możliwość dokonywania wypłat odsetek należnych za ostatni zakończony okres umowny w trakcie bieżącego okresu umownego
 • od wkładu terminowego utrzymanego przez cały okres umowny:
  – 1, 3 i 6-miesięczny obliczane są odsetki według stałej stopy procentowej obowiązującej w dniu rozpoczynającym okres umowny
  – 6, 12, 24 i 36-miesięczny obliczane są odsetki według zmiennej stopy procentowej

Książeczka obiegowa:
(oferta dla klientów indywidualnych)

 • brak opłat za wystawienie i likwidację książeczki
 • minimalna wpłata: 20 złotych
 • oprocentowanie według zmiennych stóp procentowych
 • możliwość dokonywania wpłat na książeczkę przez dowolną osobę w formie gotówkowej i bezgotówkowej

Książeczka mieszkaniowa z premią gwarancyjną:
(oferta dla klientów indywidualnych i klientów Bankowości Osobistej)

 • brak opłat za prowadzenie rachunku
 • minimalna wysokość miesięcznej wpłaty: 100 zł.
 • brak możliwości dokonywania wypłat częściowych
 • możliwość zawarcia umowy na okres: 12, 24, 36, 48 oraz 60 miesięcy
 • możliwość automatycznego przedłużenia umowy  
 • środki na książeczce oprocentowane według zmiennej stopy procentowej

Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa powiązana z funduszami inwestycyjnymi PKO:
(oferta dla klientów indywidualnych i klientów Bankowości Osobistej)

 • oprocentowanie od 4,00% do 4,50% w skali roku
 • brak opłat za prowadzenie produktu
 • kapitalizacja odsetek następuje na koniec okresu umownego
 • możliwość uzyskania preferencyjnych warunków kredytu mieszkaniowego Własny Kąt
 • zgromadzony wkład wraz z odsetkami może zostać zaliczony jako część wkładu własnego przy ubieganiu się o kredyt mieszkaniowy WŁASNY KĄT w PKO BP
 • do wyboru cztery portfele inwestycyjne: ekspansywny, aktywny, umiarkowany oraz stabilny
 • umowa zawierana na okres 12 miesięcy
 • minimalna wpłata:
  – pierwsza wpłata – 1.000,00 PLN, z czego: 500,00 PLN na rachunek książeczki (część depozytowa), 500,00 PLN – przeznaczone na zakup Jednostek Uczestnictwa w ramach wybranego portfela inwestycyjnego (część inwestycyjna)
  – kolejna wpłata – 400,00 PLN, z czego: 200,00 PLN – na rachunek książeczki (część depozytowa), 200,00 PLN – przeznaczone na zakup Jednostek Uczestnictwa w ramach wybranego portfela inwestycyjnego (część inwestycyjna)