Bank Millennium usługi maklerskie

Usługi maklerskie:

  • oferowane są przez Bank Millennium przy współpracy z Millennium Domem Maklerskim S.A.
  • Bank Millennium umożliwia swoim klientom złożenie zlecenia kupna lub sprzedaży papierów wartościowych
  • usługi maklerskie umożliwiają inwestowanie oszczędności
  • możliwość otwarcia rachunku inwestycyjnego w Millennium Domu Maklerskim za pośrednictwem oddziałów Banku Millennium
  • możliwość otrzymywania comiesięcznego wyciągu łączonego dającego wgląd we wszystkie operacje na rachunku oraz stan aktywów
  • możliwość podglądu listy i stanu rachunków inwestycyjnych posiadanych przez klienta w Millennium Domu Maklerskim przez Millenet