Bank Millennium usługi

Wyciąg łączony:

 • wyciągi wysyłane są bezpłatnie co miesiąc
 • wyciąg zawiera:
  – informacje o stanie środków na koncie osobistym oraz o wszystkich transakcjach dokonanych i rozliczonych w ostatnim miesiącu
  – szczegółowe informacje o posiadanych lokatach i produktach inwestycyjnych, kredytach, kartach kredytowych oraz innych produktach powiązanych z kontem
  – terminarz zawierający informacje o zbliżających się spłatach zadłużenia na kartach kredytowych oraz ratach posiadanych kredytów
 • wyciągi wysyłane za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub w wersji elektronicznej przez serwis Millenet

Przelewy:

 • możliwość dokonywania szybkich przelewów w Banku Millennium poprzez:
  – serwis internetowy Millenet
  – oddziały Banku na terenie całego kraju
  – serwis telefoniczny TeleMillennium
  – wielofunkcyjne bankomaty Millennium

System płatniczy – SEPA:

 • SEPA, czyli Jednolity Obszar Płatniczy w Euro to program, który ma na celu stworzenie jednolitego rynku usług płatniczych gdzie konsumenci i przedsiębiorcy będą mogli łatwo i bezpiecznie dokonywać płatności transgranicznych i krajowych w euro, jak również takie przelewy transgraniczne otrzymywać
 • klienci Banku mogą wykonywać i otrzymywać płatności w euro w dowolnym kraju Unii Europejskiej

Zlecenia Stałe:

 • wygodna forma regulowania comiesięcznych rachunków o tej samej kwocie
 • pieniądze są przelewane na wskazany rachunek – zgodnie z określonym przez  klienta terminem i ustaloną kwotą

Polecenie zapłaty:

 • forma regulowania powtarzających się płatności o zmiennej kwocie, takich jak rachunki za energię czy telefon
 • aktywacja usługi i przelewy są bezpłatne
 • informacje na temat płatności realizowanych jako polecenie zapłaty wysyłane są co miesiąc w wyciągu bankowym

Płatność za rachunki:

 • sposób płacenia za wszystkie powtarzalne rachunki o zmiennej kwocie
 • aby korzystać z usługi należy zdefiniować rachunki stałych odbiorców, a przelewy można realizować korzystając z wielofunkcyjnych bankomatów Banku Millennium lub automatycznego serwisu telefonicznego TeleMillennium