Bank BPH limit debetowy

Limit debetowy dla mikro i małych firm:

 • limit debetowy udzielany na finansowanie bieżącej działalności firmy
 • kredyt przyznawany jest do rachunku bieżącego na okres 12 miesięcy
 • brak prowizji od niewykorzystanej kwoty kredytu
 • maksymalna kwota kredytu: 150.000 zł
 • nie wymagane zabezpieczenia materialne
 • możliwość wielokrotnego odnawiania limitu bez konieczności spłaty zadłużenia
 • po zakończeniu okresu kredytowania w formie odnawialnej istnieje możliwość zmiany formy kredytowania na kredyt z harmonogramem spłaty do 2 lat, bez konieczności powtórnej weryfikacji zdolności kredytowej
 • z limitu debetowego mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy:
  – prowadzą działalność gospodarczą przez okres co najmniej 24 miesięcy i posiadają zamknięte dwa pełne okresy rozliczeniowe
  – posiadają w Banku BPH rachunek płatny na żądanie przez okres co najmniej 6 miesięcy lub przedstawią wyciągi z rachunku w innym banku za okres co najmniej 6 miesięcy
  – osiągają regularne wpływy z działalności gospodarczej na rachunek firmowy, a roczne obroty z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej nie przekraczają 5.000.000 zł.