ING Bank Śląski ubezpieczenia

 • Program Bezpieczny Kredyt to pełny pakiet ubezpieczeniowy zapewniający spłatę kredytu w przypadku m. in. śmierci i utraty stałego źródła dochodu, oferowany do kredytu hipotecznego, pożyczki hipotecznej oraz kredytu konsolidacyjnego. Stworzony został przy współpracy TU Europa SA oraz TUnŻ Europa SA. Możliwość wyboru z pośród dwóch wariantów: Mini i Maxi.
 • Ubezpieczenie nieruchomości i ruchomości domowych można zawrzeć w jednym z dwóch wariantów do wyboru. Wariant podstawowy obejmuje ubezpieczenie nieruchomości od pożaru i innych zdarzeń losowych, natomiast w wariancie rozszerzonym znajduje się ubezpieczenie nieruchomości od pożaru i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie ruchomości domowych od pożaru i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie ruchomości domowych na wypadek kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ubezpieczenie OC. Ubezpieczenie oferowane jest do zawartej umowy o kredyt hipoteczny, pożyczkę hipoteczną i kredyt konsolidacyjny. Produkt oferowany przez ING Bank Śląski, TU Europa SA oraz TUnŻ Europa SA.
 • Ubezpieczenie na życie kredytobiorców „Opcja Życia” to dobrowolne ubezpieczenie, które zapewnia spłatę kredytu w przypadku śmierci kredytobiorcy. Ubezpieczenie oferowane we współpracy z ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA.do kredytu hipotecznego, pożyczki hipotecznej oraz kredytu konsolidacyjnego.
 • Program ubezpieczeniowy Bezpieczna pożyczka to pełny pakiet ubezpieczeniowy, zapewniający spłatę pożyczki m.in. w przypadku. śmierci, utraty stałego źródła dochodu, niezdolności do pracy. Pakiet oferowany do pożyczki gotówkowej. Produkt stworzony przy współpracy TU Europa SA i TUnŻ Europa SA.
 • Pakiet ubezpieczeniowy Bezpieczny Standard jest bezpłatnym pakietem ubezpieczeniowym obejmującym użytkowników karty kredytowej Visa. Swoim zakresem obejmuje ubezpieczenie od nieupoważnionego użycia karty, pokrywając straty do kwoty 150 EUR w wyniku transakcji, w tym również internetowych, dokonanych przy użyciu utraconej karty w ciągu 48 godzin przed jej zastrzeżeniem.
 • Pakiet ubezpieczeniowy Bezpieczny Komfort jest bezpłatnym ubezpieczeniem od nieupoważnionego użycia karty kredytowej, utraty gotówki pobranej z bankomatu, utraty portfela, dokumentów i karty. Ubezpieczeniem objęci są użytkownicy kart kredytowych MasterCard oraz Visa Classic.
 • Pakiet ubezpieczeniowy Bezpieczny Prestiż i Pakiet Podróżny jest bezpłatnym ubezpieczeniem od nieupoważnionego użycia karty kredytowej, utraty gotówki pobranej z bankomatu przy pomocy karty, utraty dokumentów, portfela oraz karty, towarów zakupionych za pomocą karty, kosztów leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie zapewnia także wypłatę odszkodowania w przypadku utraty bagażu. Ubezpieczeniem zostają objęci posiadacze Złotej karty kredytowej VISA.
 • Pakiet ubezpieczeniowy Bezpieczny Prestiż Platinum i Pakiet Podróżny Platinum to bezpłatny pakiet ubezpieczeń obejmujących użytkowników Platynowej karty kredytowej. Zakres pakietu obejmuje ubezpieczenie od nieupoważnionego użycia karty, od utraty gotówki pobranej z bankomatu, od utraty portfela, dokumentów oraz karty, towarów zakupionych za pomocą karty, kosztów leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz zapewnia wypłatę odszkodowania w przypadku utraty bagażu.
 • Ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania oferowane jest posiadaczom kont osobistych oraz kont oszczędnościowych w ING. W sytuacji wystąpienia poważnego zachorowania wypłacane są miesięczne świadczenia w wysokości poniesionych opłat. produkt oferowany przy współpracy TU Europa SA i TUnŻ Europa SA.
 • Ubezpieczenie na wypadek hospitalizacji proponowane jest osobom posiadającym konto osobiste oraz konto oszczędnościowe w ING Banku Śląskim. W sytuacji wystąpienia ryzyka hospitalizacji wypłacane są świadczenia za każdy dzień pobytu w szpitalu w wysokości zgodnej z wybranym wariantem. Do wyboru dwa warianty ubezpieczenia: I wariant – 50 zł./dzień, II wariant – 150 zł./dzień.
 • Ubezpieczenie życia i zdrowia w razie nieszczęśliwych wypadków gwarantuje ochronę ubezpieczeniową życia i zdrowia, w szczególności na wypadek zdarzeń zaszłych wskutek nieszczęśliwych wypadków.
  Ubezpieczenie podstawowe jest bezpłatnym ubezpieczeniem na życie, którym objęci są posiadacze i współposiadacze Konta Student, Komfort oraz VIP. Ubezpieczenie zapewnia ochronę na wypadek zdarzeń zaszłych wskutek nieszczęśliwych wypadków.
  Ubezpieczenie dodatkowe to ubezpieczenie na życie, które pozwala wszystkim posiadaczom rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych i rozliczeniowych ubezpieczyć się oraz zapewnić bezpieczeństwo finansowe najbliższym na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
 • Ubezpieczenie PZU – ochrona karty ING oferowane jest  posiadaczom kart płatniczych oraz kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego. Jest ubezpieczeniem od nieupoważnionego użycia karty kredytowej, utraty gotówki pobranej z bankomatu przy pomocy karty.