Bank Zachodni WBK kredyt preferencyjny

Kredyt inwestycyjny ARiMR:
 • kredyt przygotowany dla firm inwestujących w nowe technologie, poprawę efektywności gospodarstw, poprawę dobrostanu zwierząt, jakość i promocję produktów rolnych, ekologię, uprawy roślin energetycznych.
 • preferencyjne kredyty udzielane są osobom fizycznym, prawnym, innym jednostkom organizacyjnym oraz grupom producentów rolnych – prowadzącym działalność rolniczą zgodnie z wykazem określonym przez ARiMR. 
 • kredyt na sfinansowanie zarówno zakupu sprzętu rolniczego czy maszyn do przetwórstwa, jak i zakupu gruntów rolnych, wzniesienie nowych budynków inwentarskich, kompleksowe utworzenie całego gospodarstwa albo przetwórni.
 • kredyt udzielany gospodarstwom rolnym do wysokości maksymalnie 4 milionów zł. W przypadku działów specjalnych produkcji rolnej limit to 8 milionów zł, w przetwórstwie – 16 milionów zł.
 • maksymalny okres kredytowania to 20 lat, a maksymalna karencja to 3 lata
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pokrywa część oprocentowania
 • kredyt w wysokości od 70% do 95% wartości inwestycji.
Kredyt klęskowy ARiMR:

 • kredyt z dopłatami ARiMR
 • kredyt na wznowienie produkcji w przypadku szkód wywołanych przez klęski żywiołowe.
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pokrywa część oprocentowania
 • kwota kredytu przeznaczona jest na zakup środków do produkcji rolnej: materiału siewnego, nawozów, środków ochrony roślin, paliwa, pasz, opału do szklarni, inwentarza zaliczanego do środków obrotowych
 • kredyt udzielany do wysokości 4 milionów zł w przypadku zakupu środków do produkcji rolnej i 8 milionów zł na ponoszenie nakładów inwestycyjnych w gospodarstwie
 • minimum formalności