Bank Millennium produkty inwestycyjno-ubezpieczeniowe

Wielowalutowy Program Inwestycyjny:

 • polisa ubezpieczeniowa na życie i zdrowie z wbudowaną możliwością inwestowania w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe
 • oferta skierowana do klientów, zainteresowanych długoterminowym inwestowaniem z dodatkową opcją ubezpieczeniową
 • produkt pozwala na inwestowanie środków w krajowe i zagraniczne ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe zróżnicowane pod względem potencjalnego zysku, poziomu ryzyka i horyzontu czasowego oraz fundusze modelowe o trzech klasach ryzyka
 • możliwość inwestycji w trzech walutach: PLN, EUR lub USD w ramach jednej umowy ubezpieczenia
 • możliwość przenoszenia środków pomiędzy funduszami denominowanymi w różnych walutach
 • możliwość wyboru spośród wariantów zróżnicowanych długością okresu opłat likwidacyjnych i poziomem alokacji składki jednorazowej
 • stały dostęp do środków – wykup częściowy i całkowity możliwy w każdym momencie
 • bezpłatna zmiana funduszy – do 15 razy w ciągu roku polisowego
 • ochrony ubezpieczeniowej udziela PZU Życia SA
 • minimalna kwota inwestycji: 25 000 PLN, 10 000 USD lub 7500 EUR
 • możliwość inwestowania środków w fundusze: Millennium TFI SA, ING TFI SA, Legg Mason TFI SA, Union Investment TFI SA, Skarbiec TFI SA, PZU TFI SA, BZ WBK TFI SA, Investors TFI SA, Quercus, BlacRock, Franklin Templeton, Schroders, HSBC