Bank BPH usługi bankowości transakcyjnej

TransCash Wpłaty:

 • usługa polegająca na kompleksowej obsłudze wpłat gotówkowych w formie zamkniętej, dokonywanych na dobro rachunku firmy prowadzonego w Banku BPH
 • wpłata jest przygotowywana oraz umieszczana w opakowaniu zamkniętym (tzw. bezpiecznej kopercie), które gwarantuje, że nie może zostać ono otwarte bez widocznego naruszenia jego zewnętrznej powłoki
 • dokonywanie wpłat gotówkowych w formie zamkniętej do kas dziennych oddziałów Banku BPH w godzinach ich otwarcia
 • możliwość dokonywania wpłat poza godzinami dostępności kasowej oddziałów Banku BPH za pomocą wrzutni lub poprzez odbiór bezpośredni z siedziby firmy

TransCash Zasiłki:

 • usługa polegająca na przygotowywaniu przez Bank BPH i postawieniu do dyspozycji firmy wypłat gotówkowych w formie zamkniętej
 • usługa oferowana jest firmom, w których występuje potrzeba stałych lub okresowych zasileń gotówkowych
 • rachunek firmy zostaje obciążony kwotą zasiłku gotówkowego w formie zamkniętej w dniu dostarczenia środków
 • zasilenia gotówkowe przygotowywane są w sposób uniemożliwiający otwarcie zasiłku lub uszkodzenie zawartości bez widocznego uszkodzenia opakowania i są dostarczane przez Bank BPH bezpośrednio do siedziby firmy
 • odpowiedzialność za przygotowanie zasiłku i jego dostarczenie ponosi bank BPH
 • możliwość realizacji stałych zleceń lub jednorazowych zamówień

TransCollect:

 • TransCollect to usługa Przetwarzania Płatności Masowych
 • usługa dla firm, których przedmiot działalności łączy się z rozliczaniem znacznej liczby płatności otrzymywanych w formie bezgotówkowej
 • w systemie TransCollect dla każdego kontrahenta tworzony jest indywidualny, wirtualny rachunek, za pośrednictwem którego płatności przychodzące wpływają na rachunek bieżący klienta prowadzony w Banku BPH
 • system umożliwia monitorowanie wpływów dzięki automatycznej identyfikacji przeprowadzonych i przetworzonych transakcji

TransDebit:

 • usługa polegająca na automatycznym obciążaniu rachunku dłużnika kwotami zobowiązań wobec wierzyciela za dostarczane produkty lub świadczone usługi
 • usługa skierowana do przedsiębiorców, którzy systematycznie i na masową skalę rozliczają się ze swoimi dłużnikami i chcą poprawić spływ należności za dostarczone produkty bądź świadczone usługi

Polecenie wypłaty Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
typ przelewu w obrocie dewizowym, który spełnia warunki:

 • Dla płatności wysyłanych przez klientów Banku BPH:
  – zlecany z rachunków prowadzonych w Banku w dowolnej walucie EOG
  – wysyłany w walucie euro
  – na rachunek Odbiorcy prowadzony w dowolnej walucie EOG przez bank z siedzibą w EOG
  – spełniające wymagania automatycznego przetwarzania
  – z maksymalnie jednym przewalutowaniem
  – z opcją kosztową SHA
 • Dla płatności otrzymywanych przez klientów Banku BPH:
  – polecenie wypłaty otrzymane z banku z siedzibą EOG
  – w walucie euro
  – na rachunek Beneficjenta prowadzony w dowolnej walucie EOG
 • Polecenie wypłaty EOG realizowane jest w trybie zwykłym lub ekspres