PKO Bank Polski usługi maklerskie

Usługi maklerskie PKO Banku Polskiego prowadzone są za pośrednictwem Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego.

W ofercie Domu Maklerskiego PKO BP dla klientów indywidualnych znajdują się następujące produkty:

  • rachunek inwestycyjny
  • supermakler
  • Supermakler Mobile
  • inwestuj w iPKO/Inteligo
  • kredyty maklerskie
  • rachunki IKE
  • fundusze inwestycyjne
  • obligacje skarbowe
  • rynki zagraniczne
  • Bankowe Papiery Wartościowe Strukturyzowane