Bank BPH Euro Ekspres Kredyt

Euro Ekspres Kredyt:

  • kredyt inwestycyjny dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw również nowo powstałych
  • kredyt udzielany na realizację projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej w ramach wszystkich programów pomocowych
  • akceptacja przez Bank dotacji wypłacanej w okresie realizacji projektu jako źródło finansowania projektu oprócz kredytu i środków własnych
  • akceptacja przez Bank dokumentacji aplikacyjnej wymaganej przez instytucje wdrażające na potrzeby oceny zdolności kredytowej
  • promesa ważna 9 miesięcy – po stronie Instytucji Wdrażającej, jest ona potwierdzeniem gotowości do terminowej realizacji projektu i może skutkować zwolnieniem z oceny kondycji finansowej
  • okres kredytowania: do 10 lat
  • możliwość karencji w spłacie kapitału do momentu otrzymania dotacji, jednak nie dłużej niż 9 miesięcy po zakończeniu realizacji inwestycji oraz karencji w spłacie odsetek nie dłużej niż do momentu zakończenia inwestycji
  • brak prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu w kwocie dotacji
  • brak prowizji rekompensacyjnej od kwoty postawionego do dyspozycji i niewykorzystanego kredytu