Bank Polskiej Spółdzielczości

Bank Polskiej Spółdzielczości na polskim rynku istnieje od 15 marca 2002 roku. Powstał poprzez połączenie Gospodarczego Banku Południowo-Zachodniego SA z pięcioma bankami – Bankiem Unii Gospodarczej SA, Lubelskim Bankiem Regionalnym SA, Małopolskim Bankiem Regionalnym SA, Rzeszowskim Bankiem Regionalnym SA, oraz Warmińsko-Mazurskim Bankiem Regionalnym SA.

Bank zrzesza ponad 350 banków spółdzielczych, współpracuje również z Krakowskim Bankiem Spółdzielczym, który jako jedyny jest bankiem niezrzeszonym. Zadaniem banków spółdzielczych jest wspieranie rozwoju regionalnego i lokalnego. Klientami banku są głównie małe i średnie firmy, jednostki samorządu terytorialnego oraz klienci indywidualni.

 

Wizytówka Banku
Dane adresowe: ul. Płocka 9/11 B
01-231 Warszawa
Dane kontaktowe: tel. 0 801 321 456
+48 86 215 50 00

faks +48 86 215 50 01

Dane Banku:
NIP: 8960001959
REGON: 930603359
Kapitał zakładowy: 199.870.165zł
Skład Zarządu:
 • Mirosław Potulski – Prezes
 • Piotr Pokropek – Wiceprezes
 • Aleksander Trojanowicz – Wiceprezes
 • Krzysztof Jagielski – Wiceprezes
Skład Rady Nadzorczej:
 • Wojciech Kulak – Przewodniczący RN
 • Mirosław Michałowski – Wiceprzewodniczący RN
 • Andrzej Kocój – Sekretarz RN
 • Hanna Ruszczyńska – Członek RN
 • Zygmunt Sitek – Członek RN
 • Józef Czysz – Członek RN
 • Roman Górczyński – Członek RN
 • Roman Hrynkiewicz – Członek RN
 • Krzysztof Kajko – Członek RN
 • Ryszard Olszewski – Członek RN
 • Józef Cieszyński – Członek RN
 • Jan Czesak – Członek RN
 • Romuald Piotruk – Członek RN
 • Roman Domański – Członek RN

 

Numer KRS: 0000069229
Akcjonariat: Polskie Banki Spółdzielcze
Oferta Banku Polskiej Spółdzielczości:
 Klient indywidualny:
 • konta osobiste
 • karty:
  – karta płatnicza
  – karta kredytowa
 • kredyty:
  – kredyt gotówkowy
  – kredyt hipoteczny
  – kredyt studencki
  – kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych
 • konta oszczędnościowe
 • lokaty
 • produkty inwestycyjne
 • fundusze inwestycyjne
 • bony skarbowe
Firmy:
 • rachunki bieżące
 • karty:
  – karta płatnicza
  – karta kredytowa
 • kredyty:
  – kredyt obrotowy
  – kredyt na szybko
  – kredyt inwestycyjny
  – kredyty za środków
  Europejskiego Funduszu
  Rozwoju Wsi Polskiej
  – gwarancje i poręczenia
 • lokaty
 • produkty dewizowe
 • fundusze unijne:
  – kredyty pomostowe
 • faktoring
 • bony skarbowe
 • fundusze inwestycyjne
 • inne
Rolnicy:
 • rachunki bieżące
 • karty:
  – karty płatnicze
  – karty kredytowe
 • kredyty:
  – kredyt obrotowy
  – kredyt inwestycyjny
  – kredyt preferencyjny
  – kredyt na szybko
  – faktoring
  – gwarancje i poręczenia
  – kredyty za środków
  Europejskiego Funduszu
  Rozwoju Wsi Polskiej
 • lokaty
 • produkty dewizowe
 • fundusze unijne:
  – kredyty pomostowe
 • inne
Wspólnoty mieszkaniowe:
 • rachunki bieżące
 • karty debetowe
 • kredytyL
  – wspólny remont
  – kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych
 • lokaty