Bank Pekao Pekao faktoring

Usługa faktoringu dla firm oferowana jest przez Bank Pekao wspólnie z Pekao Faktoring w zakresie nabywania i finansowania wierzytelności wynikających z obrotu gospodarczego z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi. Umowa faktoringowa jest umową zawartą między dostawcą (faktorantem) a faktorem. Faktorant przenosi na faktora prawa do wierzytelności wynikających z umowy sprzedaży dóbr klientom (dłużnikom). Faktoring może być prowadzony w walutach: PLN, EUR, USD, GBP.

W ofercie dostępny jest:

  • faktoring krajowy niepełny (bez przejęcia ryzyka niewypłacalności kontrahenta krajowego)
  • faktoring eksportowy pełny (z przejęciem ryzyka niewypłacalności kontrahenta zagranicznego)