Bank BPH Bankowość elektroniczna dla firm

Sez@m Biznes:

 • system internetowy Sez@m Biznes umożliwiający dostęp do rachunku za pomocą różnych kanałów elektronicznych
 • System Bankowości Internetowej Sez@m umożliwia dostęp do informacji o posiadanych środkach finansowych i papierach wartościowych
 • system umożliwia obsługę poszczególnych typów rachunków i obsługę dyspozycji
 • za pośrednictwem Sez@m Biznes możliwy jest dostęp do funduszy inwestycyjnych i planach lokacyjnych
 • używając Systemu Internetowego Sez@m Biznes klient uzyskuje dostęp do Internetowego systemu biura maklerskiego M@kler

BusinessNet:

 • system bankowości internetowej, umożliwia nieograniczony dostęp do produktów bankowych
 • system pozwala na zarządzanie finansami 24 godziny na dobę z każdego miejsca na świecie
 • BusinessNet zapewnia wysokiej jakości obsługę transakcyjną, rozwiązania z zakresu cash management i finansowania handlu
 • za pomocą systemu możliwe jest uzyskanie pełnych i aktualnych informacji finansowych firmy oraz bieżących informacji z rynków finansowych
 • platforma BusinessNet zapewnia dostęp do usługi DealingNet, która jest narzędziem do zarządzania ryzykiem walutowym i płynnością firmy
 • klienci korzystający z inkasa i akredytywy mają do dyspozycji usługę TradeNet – która za pośrednictwem systemu bankowości internetowej BusinessNet umożliwia obsługę produktów dokumentowych finansowania handlu
 • w celu ułatwienia plikowej wymiany informacji pomiędzy systemami bankowości elektronicznej a systemami ERP, finansowo-księgowymi (FK) i kadrowo-płacowymi (HR) Bank BPH proponuje BPH Integrator
 • za pośrednictwem systemu BusinessNet, możliwy jest także dostęp do usług uzupełniających: TransPłace, rozliczenia transakcji zagranicznych