PKO Bank Polski kredyt mieszkaniowy z dopłatami

Kredyt mieszkaniowy z dopłatami:

Kredyt mieszkaniowy z dopłatami do oprocentowania przez Bank Gospodarstwa Krajowego przeznaczony jest dla:

 • osób będących w związku małżeńskim – przynajmniej jedna z nich musi być w wieku do 35 lat, a żadna w momencie podpisywania umowy kredytowej nie może być właścicielem innej nieruchomości mieszkaniowej
 • osób samotnych w wieku do 35 lat niewychowujących dzieci, które nigdy nie były właścicielami innej nieruchomości
 • osób samotnych wychowujących dzieci, które w momencie podpisywania umowy kredytowej nie są właścicielami innej nieruchomości mieszkaniowej

Warunki kredytowe:

 • kredyt udzielany w PLN
 • finansowanie do 100% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie
 • okres kredytowania: do 30 lat
 • zmienne oprocentowanie
 • raty równe lub malejące
 • w okresie pierwszych 8 lat spłaty obniżone odsetki – dzięki dopłatom z budżetu Państwa
 • zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na finansowanej lub innej nieruchomości oraz przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości
 • dopłaty do odsetek przyznawane są na okres 8 lat i stanowią równowartość do 50% kwoty odsetek naliczonych według stopy procentowej równej przeciętnej stopie WIBOR S3M powiększonej o 2 pkt procentowe
 • cena zakupu lub budowy 1 m2 mieszkania lub domu nie może przekraczać średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązujących dla danego województwa lub miasta wojewódzkiego
 • powierzchnia użytkowa mieszkania nie może przekraczać 75m2 zaś domu jednorodzinnego -140 m2.