PKO Bank Polski kredyt inwestycyjny "Inwestycja w fundusz"

Kredyt inwestycyjny „Inwestycja w fundusz”:

  • kredyt specjalnie przygotowany dla klientów Bankowości Osobistej posiadających rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy  ZŁOTE KONTO lub rachunek PLATINIUM w PKO Banku Polskim
  • kredyt dla klientów chcących uzyskać wyższe zyski z inwestowania w fundusze inwestycyjne
  • kredyt „Inwestycja w Fundusz” umożliwia zainwestowanie znacznych środków w fundusze inwestycyjne zarządzane przez PKO TFI, nawet przy niewielkim zaangażowaniu środków własnych klienta
  • minimalna wysokość kredytu: 10.000 PLN
  • maksymalna wysokość kredytu ustalana indywidualnie z klientem
  • maksymalny okres kredytowania: 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia na kolejne 12-miesięczne okresy, bez dodatkowych formalności, bez konieczności spłaty bieżącego zadłużenia kredytowego
  • brak opłaty za rozpatrzenie wniosku kredytowego
  • brak prowizji za udzielenie kredytu
  • spłata odsetek następuje automatycznie z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego