Bank Zachodni WBK lokaty terminowe

12-miesięczna Lokata Swobodnie Zarabiająca:
 • oprocentowanie do 6% w skali roku dla nowych środków
 • oprocentowanie stałe w skali roku uzależnione jest od kwoty wpłaty oraz pochodzenia deponowanych środków
 • minimalna kwota lokaty: 1 000 zł
 • stały zysk
 • wypłata pieniędzy w dowolnym momencie trwania lokaty
 • po zakończeniu 12 miesięcznego okresu trwania, lokata automatycznie przedłuży się na taki sam okres
Lokata Dynamicznie Zarabiająca:
 • lokata 6 miesięczna
 • progresywne oprocentowanie do 8% w ostatnim miesiącu
 • lokata już od 1 000 zł
 • stały zysk
 • lokata o charakterze odnawialnym
Lokata Swobodnie Zarabiająca:
 • zarządzanie środkami w dowolnym momencie trwania lokaty
 • oprocentowanie do 4,25% w skali roku
 • stałe oprocentowanie
 • oprocentowanie jest tym wyższe, im większa kwota zdeponowana na rachunku
 • lokata już od 1 000 zł
 • wypłata pieniędzy w dowolnym momencie wraz z naliczonymi odsetkami
 • lokata o charakterze odnawialnym
 • stały zysk
Lokata Antykryzysowa:
 • oprocentowanie do 5,00% w skali roku dla kwoty lokaty
 • okres trwania lokaty: 12 miesięcy
 • minimalna kwota lokowanych środków: 3000  zł.
 • maksymalna kwota lokowanych środków: 20000 zł.
 • ochrona od utraty pracy – jednorazowa wypłata świadczenia ubezpieczeniowego w przypadku utraty pracy
 • opłata za ubezpieczenie w wysokości 1% potrącana jest od wpłacanej kwoty
 • przystąpienie do ubezpieczenia bez dodatkowych formalności
Lokata Impet:
 • lokata zakładana na okres 3, 6, 12 lub 24 miesięcy
 • oprocentowanie do 4,5% w skali rocznej
 • oprocentowanie stałe przez cały okres trwania lokaty
 • oprocentowanie jest tym wyższe, im większa kwota zdeponowana na rachunku
 • swoboda dysponowania odsetkami
Lokata terminowa 7 i 14 dniowa:
 • inwestycja na 7 lub 14 dni
 • lokaty w PLN, USD, EUR, GBP, CHF
 • lokata dostępna już od 1.000 zł.
 • możliwość założenia lokaty 7 lub 14 dniowej w PLN przez Internet
 • oprocentowanie stałe do 3,55% w skali rocznej
 • opcja pełnomocnictwa dla osoby trzeciej
Lokata Overnight:
 • lokata jednodniowa
 • lokata dostępna w PLN, USD, EUR, GBP, CHF
 • oprocentowanie według stałej stopy procentowej, obowiązującej w pierwszym dniu umowy
 • opcja pełnomocnictwa dla osoby trzeciej
Lokata terminowa walutowa:
 • lokata dostępna w USD, EUR, GBP oraz CHF
 • lokata może być zakładana na okres od 14 dni oraz 1, 3, 6, 12, 24 i 36 miesięcy
 • swoboda zarządzania kapitałem i odsetkami
 • możliwość wykorzystania wkładu jako zabezpieczenia kredytu
Lokata24:
 • lokata zakładana poprzez BZWBK24, telefon stacjonarny lub komórkowy
 • lokata zakładana na okres 1 miesiąca
 • lokata ma charakter odnawialny
 • stałe oprocentowanie do 3,5%
Lokata negocjowana:
 • lokata dostępna dla kwot: 100 000 PLN, 30 000 USD, 30 000 EUR, 15 000 GBP,
  45 000 CHF
 • indywidualne warunki umowy
 • negocjowany termin i oprocentowanie
 • oprocentowanie lokaty według stałej stopy procentowej, obowiązującej w pierwszym dniu umowy
 • lokata dostępna w PLN, USD, EUR, GBP, CHF
Lokata terminowa:
 • lokata dostępna od 1000 zł
 • lokata zakładana na okres 1, 3, 6, 12 lub 24 miesięcy
 • oprocentowanie stałe od 2 do 2,5%