Bank Zachodni WBK karty przedpłacone dla firm

Karta z doładowaniem Premium:
 • elektroniczne pieniądze w formie karty płatniczej
 • elastyczność niestandardowej personalizacji karty– indywidualny wizerunek z logo firmy, opcjonalnie: karta bezstykowa (zbliżeniowa) lub z kodem kreskowym
 • dokonywanie płatności w sklepach i Internecie, zakupy, wypłaty gotówki w kraju i za granicą
 • bezpieczeństwo zapewnia technologia chipowa i PIN
Karta Socjalna Premium:
 • wygodne przekazywanie świadczeń socjalnych, społecznych, zasiłków
 • elektroniczna wypłata pieniędzy dla świadczeniobiorcy
 • jednorazowa opłata
 • możliwość zasilania karty dowolną kwotą, w ramach określonych limitów 
Karta upominkowa:

 • karta wydawana na okaziciela
 • możliwość dokonywania płatności, zakupy w sklepach i Internecie
 • elektroniczne pieniądze w formie karty płatniczej
 • karta zostaje od razu zasilona na kwotę: 50, 100, 200, 300 lub 500 zł.
 • bezpieczeństwo zapewnia technologia chipowa oraz PIN
 • możliwość sprawdzenia w bankomacie BZ WBK ilości pozostałych pieniędzy