Bank Millennium kredyt inwestycyjny dla firm

Kredyt inwestycyjny w PLN i walutach obcych:

 • kredyt udzielany na finansowanie nowych przedsięwzięć inwestycyjnych w firmie
 • możliwość zaliczenia odsetek i prowizji do kosztów prowadzonej działalności gospodarczej
 • maksymalny okres kredytowania: 15 lat
 • kredyt dostępny w walucie: PLN, GBP, USD, EUR, CHF
 • kredyt wypłacany jednorazowo lub w transzach
 • indywidualne ustalenie harmonogramu spłat kredytu
 • możliwość dokonania wcześniejszej spłaty kredytu
 • braku wymogu przedstawienia biznesplanu
 • karencja w spłacie rat kapitałowych aż do 24 miesięcy (okres ten zalicza się do okresu kredytowania)
 • zmienne oprocentowanie w okresie kredytowania, oparte na stawkach WIBOR dla PLN, LIBOR dla USD, CHF i GBP lub EURIBOR dla EUR
 • możliwość wyboru częstotliwości spłaty rat kapitałowo-odsetkowych – co miesiąc lub co kwartał
 • informacje o spłacanym kredycie przysłane w comiesięcznym wyciągu z rachunku

Kredyt inwestycyjny w PLN dla klientów MAKRO:

 • kredyt celowy przeznaczony na modernizację majątku firmy
 • kredyt udzielany na okres od 6 do 36 miesięcy
 • możliwość zaliczenia odsetek i prowizji do kosztów prowadzonej działalności gospodarczej
 • uproszczona procedura przyznawania kredytu dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą
 • prowizja za udzielenie kredytu: 1% wartości kredytu
 • maksymalna kwota kredytu: 30 000 PLN
 • nie wymagane zaświadczenia z ZUS i US
 • kredyt udzielany bez zabezpieczeń
 • spłata kredytu następuje w równych ratach kapitałowo-odsetkowych
 • zmienne oprocentowanie w całym okresie kredytu oparte na stawce WIBOR 1M oraz marży Banku Millennium
 • możliwość dokonania wcześniejszej spłaty kredytu
 • spłata dokonywana jest automatycznie ze wskazango przez klienta rachunku bieżącego w Banku Millennium
 • dostęp do informacji o spłacanym kredycie, dzięki comiesięcznemu wyciągowi z rachunku