Bankowcy z ING Banku Śląskiego honorowo oddają krew

0
922

Pracownicy ING Banku Śląskiego zakończyli kolejną akcję honorowego krwiodawstwa. Podczas czterech spotkań w Szczecinie oraz Katowicach ponad 90 bankowców oddało 50 litrów krwi.

Honorowe akcje krwiodawstwa są organizowane przez pracowników ING Banku Śląskiego na terenie całej Polski. W akcjach zorganizowanych w 2011 roku uczestniczyło ponad 260 pracowników banku, którzy oddali 110 litrów krwi.

Akcje krwiodawstwa są stałym elementem działalności społecznej ING Banku Śląskiego i cieszą się rosnącą popularnością. Również Fundacja ING Dzieciom wspiera poprzez swoją działalność liczne placówki opieki zdrowotnej i pomocy społecznej na terenie całego kraju.

Korporacyjna odpowiedzialność społeczna jest fundamentalną częścią działań ING Banku Śląskiego. Bank aktywnie angażuje się w rozwój społeczno – ekonomiczny środowisk lokalnych i otoczenia biznesowego, w których funkcjonuje. We wszystkich przedsięwzięciach bank starannie wyważa interesy wszystkich interesariuszy i jest świadomy swojej odpowiedzialności. ING Bank Śląski znajduje się w składzie pierwszego w Polsce giełdowego indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie – RESPECT Index.

Źródło: ING Bank Śląski