Jakie są różnice między faktoringiem a kredytem bankowym?

0
1501

Faktoring w ostatnim czasie wypływa w Polsce na szerokie wody! Jest bardziej dostępny i zaczyna go oferować więcej firm oraz banków. Faktoring to swoistego rodzaju finansowanie faktur z odroczonym terminem płatności, którego nie należy mylić z kredytem bankowym. No właśnie, czym tak właściwie różni się faktoring od kredytu bankowego?

Jakie rodzaje faktoringu możemy wyróżnić?

Faktoring online to umowa o współpracy, zawierana pomiędzy przedsiębiorcą nazywanym w umowie faktorantem, a instytucją finansową, która nazywana jest faktorem. Instytucja ta czyli faktor zobowiązuje się do zapłaty za wystawione przez faktoranta wobec swoich klientów faktury z odroczonym terminem płatności i teraz, w zależności od wybranego rodzaju faktoringu, odpowiedzialność za te faktury jest może być nieco odmienna.

Możemy wyróżnić kilka rodzajów faktoringu wobec różnych kryteriów. I tak na przykład wymieniamy faktoring pod względem terytorialnym: krajowy, międzynarodowy, eksportowy, importowy; ze względu na zakres usług: globalny lub pojedynczy; ze względu na instytucję: bankowy lub pozabankowy. Jednak najważniejszą kategorią faktoringu jest podział ze względu na zakres odpowiedzialności na: faktoring pełny, faktoring niepełny lub faktoring mieszany.

Faktoring pełny oznacza pełną odpowiedzialność faktora względem wywiązania się z terminu płatności przez kontrahentów faktoranta. Oznacza to, że faktorant może spać spokojnie, bowiem wszelkie działania windykacyjne leżą w gestii faktora. Faktoring niepełny jest tego zupełnym przeciwieństwem, bowiem w tym przypadku to przedsiębiorca musi zadbać o to, żeby jego klienci zapłacili; w przeciwnym razie jest on zobowiązany do zwrotu faktorowi całej kwoty otrzymanej w ramach płatności za faktury. Wyróżniamy jeszcze faktoring mieszany, polegający na tym, że faktor odpowiada do pewnej sumy, natomiast faktorant powyżej tej kwoty, na przykład: faktor do 80% sumy, a faktorant 20% sumy.

Czym się różni się faktoring od kredytu bankowego?

Podstawową różnicą, która odróżnia kredyt bankowy od faktoringu jest celowość. Kredyt bankowy ma określony cel, który przedsiębiorca musi spełnić; w innym przypadku może zapłacić bankowi karę. Pieniądze uzyskane w ramach faktoringu faktorant może przeznaczyć na dowolny cel, a to: bieżącą obsługę firmy lub nowe inwestycje.

Drugą ważną różnicą jest podmiot, który pieniądze musi zwrócić. W przypadku kredytu bankowego, kredyt musi spłacić przedsiębiorca, natomiast w przypadku faktoringu – faktury powinny być opłacone przez kontrahentów przedsiębiorcy. Należałoby zaznaczyć, że rodzaj zwrotu, który zostanie otrzymany za faktury zależy od wyboru przez przedsiębiorcę rodzaju faktoringu, o czym była wyżej mowa.

Kredyt bankowy może być wypłacany w transzach, natomiast przy wyborze finansowania faktur z odroczonym terminem płatności w ramach faktoringu, pieniądze są otrzymywane przez przedsiębiorcę (prawie) natychmiast i w pełnej, stuprocentowej kwocie. Należałoby także wspomnieć, że umowę o współpracy w ramach faktoringu możemy podpisać nawet zdalnie, a w przypadku kredytu bankowego, konieczne są wizyty w oddziale banku, i to wielokrotne.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here