ING Bank Śląski najbardziej odpowiedzialną instytucją finansową

0
874

ING Bank Śląski zajął pierwsze miejsce w Rankingu Odpowiedzialnych Firm 2012 w kategorii bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy. To potwierdzenie, że bank skutecznie łączy strategię CSR z działalnością biznesową i jest doceniany przez rynek.

ING Bank Śląski drugi rok z rzędu zajął najwyższe miejsce wśród instytucji z sektora finansowego w Rankingu Odpowiedzialnych Firm publikowanym przez Dziennik Gazetę Prawną pod patronatem Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Jednocześnie bank zajął szóste miejsce wśród 58 firm, które wzięły udział w badaniu. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 26 kwietnia br.

Najwyższa pozycja wśród instytucji finansowych przyznana po raz drugi w Rankingu Odpowiedzialnych Firm to potwierdzenie, że nasza strategia CSR jest dobrze zaplanowana i konsekwentnie realizowana. Jesteśmy świadomi podejmowanych działań, stawiamy nacisk na skuteczne łączenie odpowiedzialności społecznej z biznesowymi wartościami – powiedziała Małgorzata Kołakowska, prezes ING Banku Śląskiego. Dzięki inicjatywom CSR budujemy długofalowe, relacje banku z otoczeniem, w którym funkcjonujemy oraz podkreślamy potrzebę budowy zaufania poprzez przejrzyste i etyczne relacje z pracownikami, klientami, partnerami biznesowymi i inwestorami – dodała Małgorzata Kołakowska.

Ranking Odpowiedzialnych Firm to zestawienie największych spółek w Polsce ocenianych pod kątem jakości zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR). Ankieta rankingowa składała się z 66 pytań i była podzielona na pięć obszarów: odpowiedzialne przywództwo, dialog z interesariuszami, zaangażowanie społeczne, odpowiedzialne zarządzanie i innowacyjność społeczna. Za weryfikację badań była odpowiedzialna firma doradza PwC.

Korporacyjna odpowiedzialność społeczna jest fundamentem działania ING Banku Śląskiego. We wszystkich przedsięwzięciach Bank starannie wyważa interesy wszystkich interesariuszy i jest świadomy swojej odpowiedzialności. Bank jest Firmą Bliską Środowisku, a także znajduje się w składzie pierwszego w Polsce, giełdowego indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie – RESPECT Index.

Źródło: ING Bank Śląski