Nowy produkt inwestycyjny od Raiffeisen Banku

0
799

Do 21 maja klienci Raiffeisen Bank Polska mogą zainwestować środki w półroczny produkt strukturyzowany „Złoty frank”, który przyniesie zysk w wysokości 10% w skali roku w przypadku utrzymania się relatywnie stabilnego kursu szwajcarskiego franka wobec złotego. Lokata zapewnia 100% gwarancję kapitału w dniu zapadalności.

 

Zakres dopuszczalnych wahań kursu CHF/PLN będzie wynosił 40 groszy, a graniczne poziomy zostaną ustalone 22 maja. Przez cały okres trwania lokaty, czyli od 22 maja do 23 listopada 2012 r. kurs nie może dotknąć żadnej z granic, ani wyjść poza nie. Jeśli do tego dojdzie, inwestor otrzyma zwrot 100% kapitału.

– Wysoko oceniamy szansę zrealizowania się założonego scenariusza. Szwajcarski bank centralny broni franka przed aprecjacją i utrzymuje kurs EUR/CHF na poziomie 1,20. Z kolei notowania złotego do euro też od dłuższego czasu są generalnie stabilne. Potencjalnym zagrożeniem jest oczywiście dopuszczenie przez Szwajcarów do umocnienia franka. Równie niekorzystne byłoby pogorszenie perspektyw dla sytuacji fiskalnej w Europie bądź kondycji gospodarki światowej, zwiększające nerwowość na rynkach finansowych. To mogłoby znacząco osłabić złotego – podkreśla Michał Osiecki, odpowiedzialny za produkty strukturyzowane w Raiffeisen Bank Polska.

Bank nie pobiera żadnych opłat manipulacyjnych przy tej inwestycji, a minimalna kwota lokaty wynosi 5 tys. złotych.

W tym roku z trzech produktów inwestycyjnych opartych o kurs walutowy (USD/PLN), klienci w dwóch przypadkach otrzymywali kupony („Kurs na dolara” dał 5,6%, a „Inwestycja Dolarowa” 7,5% w skali roku). Z kolei inwestorzy, którzy ulokowali środki w „Stopie Zysku” I i II – dwuletnich instrumentach opartych o poziom stawki rynku międzybankowego WIBOR 6M – otrzymali po dwa kupony w wysokości 10% w skali rocznej.

Źródło: Raiffeisen Bank Polska