Rozpoczęty drugi etap kampani Konta Direct w ING Banku Śląskim

0
816

ING Bank Śląski rozpoczął drugi etap kampanii Konta Direct, w ramach której zostaną wyemitowane nowe odcinki produkcji WiFi Express. Równolegle z inicjatywy banku na ulice dwunastu polskich miast wyjechały wyjątkowe autobusy komunikacji miejskiej, umożliwiające bezpłatne połączenie z internetem.

Akcja serialu WiFi Express toczy się w wagonie kolejowym z dostępem do internetu. To właśnie internet oraz płynące z niego korzyści są tematem przewodnim rozmów pomiędzy czterema bohaterami. W  kolejnym etapie kampanii bank prezentuje dodatkowe korzyści konta internetowego np. w emitowanym od początku maja spocie „Zakład”, przedstawiane są zalety korzystania z bankowości mobilnej.

W ramach kontynuacji rozpoczętej w grudniu 2011 r kampanii ING „WIFI Express”, promującej internetowe Konto Direct, na ulice polskich miast wyjechało 80 pojazdów wyposażonych w mobilne hot spoty. Kolejny etap kampanii wychodzi poza telewizję i internet i wkracza w przestrzeń miejską. Chcemy być tam, gdzie ludzie mają naturalną potrzebę korzystania z internetu – mówi Barbara Pasterczyk Dyrektor Departamentu Komunikacji Marketingowej ING Banku Śląskiego. ING Autobusy WIFI to jedna z pierwszych i największa tego typu inicjatywa w Polsce. Zainstalowane w pojazdach modemy umożliwią  pasażerom bezpłatne połączenie z internetem podczas podróży do pracy czy na uczelnię.

Pojazdy z bezpłatnym dostępem do internetu od ING będą jeździć w maju i czerwcu br. w 12 miastach: Warszawie, Krakowie, aglomeracji katowickiej, Łodzi, Poznaniu, Trójmieście, Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Częstochowie, Opolu, Rzeszowie i Szczecinie. Będzie je można rozpoznać po pomarańczowym kolorze i informacji „Tu masz darmowy internet od ING”. Aby skorzystać z internetu, wystarczy po prostu spośród dostępnych sieci połączyć się z  „ING Autobus WIFI” lub „ING SKM WiFi”.

Źródło: ING Bank Śląski