ING Bank Śląski uzyskał rekordowy zysk w pierwszym kwartale 2012 roku

0
975

W I kwartale 2012 roku skonsolidowany zysk netto ING Banku Śląskiego wyniósł 271,5 mln zł, co oznacza wzrost o 28% w porównaniu do analogicznego kwartału ub.r. Bank zanotował wzrost podstawowych wielkości komercyjnych – wartości kredytów o 33%, liczby klientów detalicznych o 121 tys., a korporacyjnych o 3,6 tys. Od stycznia 2012 Grupa ING Banku Śląskiego powiększyła się o spółkę leasingową i faktoringową.

Podstawowe dane finansowe Grupy ING Banku Śląskiego za I kwartał 2012 r. w porównaniu do analogicznego okresu ub.r:

 • przychody ogółem wzrosły o 15% do 845,8 mln zł,
 • koszty ogółem wzrosły o 14% do 463,9 mln zł,
 • wynik przed kosztami ryzyka wzrósł o 18% do 381,9 mln zł,
 • zysk brutto wzrósł o 19% do 317,6 mln zł,
 • zysk netto wzrósł o 28% i wyniósł 271,5 mln zł,
 • zwrot z kapitału (ROE) osiągnął poziom 15,1% w porównaniu z 14,4% w I kwartale 2011 r.,
 • wskaźnik koszty/dochody wyniósł 54,8% w porównaniu z 55,7% w I kwartale 2011 r.,
 • udział kredytów zagrożonych wyniósł 3,8% w porównaniu ze średnią dla banków w wysokości 7,5%,
 • skonsolidowany wskaźnik wypłacalności na bezpiecznym poziomie 13,1%.

Rekordowy kwartalny zysk netto sięgający 271,5 mln zł jest efektem bardzo dobrych wyników komercyjnych oraz powiększenia grupy kapitałowej o ING Lease oraz ING Commercial Finance. Wraz ze wzrostem wyniku netto bank poprawił wskaźniki efektywności – zwrotu z kapitału (ROE) do 15% oraz kosztów do przychodów do 55% – powiedziała Małgorzata Kołakowska, prezes ING Banku Śląskiego.

W minionym kwartale po raz kolejny zanotowaliśmy szybki przyrost portfela kredytowego, który wzrósł o 33% do poziomu 44,8 mld zł. Warto podkreślić dobre rezultaty w obszarze kredytów korporacyjnych, których przyrost wraz z przejęciem leasingu i faktoringu wyniósł 43%. W porównaniu z analogicznym okresem ub.r. o 121 tys. do 3,12 mln zwiększyliśmy liczbę klientów detalicznych, a klientów korporacyjnych o 3,9 tys. do 29,4 tys. – dodała prezes ING Banku Śląskiego.

W pierwszym kwartale br. zaoferowaliśmy klientom detalicznym dwa innowacyjne i nowoczesne narzędzia do zarządzania finansami oraz obsługi konta – Finansometr oraz aplikację mobilną na iPhone. Klientom korporacyjnym udostępniliśmy WebService – nowoczesne rozwiązanie bezpośrednio łączące system bankowy z systemem księgowym firmy. Dalej rozwijaliśmy bankowość internetową dla firm ING BusinessOnLine. Jako pierwszy bank w Polsce zaoferowaliśmy elektroniczne wrzutnie on-line, które automatycznie księgują wpłaty gotówki na rachunku klienta.

Te nowe produkty i usługi są potwierdzeniem, że nowoczesność i innowacyjność to nasz strategiczny wybór. Chcemy podążać za potrzebami i wymaganiami klientów w zmieniającym się świecie i być dostępni tak jak oczekuje tego klient. Kolejne innowacje zaprezentujemy już w najbliższych miesiącach – powiedziała Małgorzata Kołakowska.

Najważniejsze wyniki biznesowe Grupy ING Banku Śląskiego osiągnięte w I kwartale 2012 roku w porównaniu do analogicznego okresu ub.r.:

 • wzrost depozytów o 12% do 52,8 mld zł,
 • wzrost liczby klientów detalicznych o 121 tys. do 3,12 mln,
 • wzrost liczby klientów korporacyjnych o 3,9 tys. do 29,4 tys.
 • wzrost wartości kredytów o 33% do 44,8 mld zł:
  – kredyty dla klientów detalicznych – wzrost o 17% do 15,3 mld  zł,
  – kredyty dla klientów korporacyjnych – wzrost o 43% do 29,6 mld zł,

Źródło: ING Bank Śląski