PKO Bank Polski wprowadza do oferty mieszkaniowe rachunki powiernicze

0
840

Od 30 kwietnia br. PKO Bank Polski oferuje klientom dwa rodzaje mieszkaniowych rachunków powierniczych: zamknięte i otwarte. Nowe rachunki to odpowiedź na wymogi wchodzącej w życie ustawy deweloperskiej, chroniącej prawa nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

 

Ustawa wprowadza dla każdego przedsięwzięcia deweloperskiego obowiązek prowadzenia mieszkaniowego rachunku powierniczego, na którym gromadzone będą wszystkie środki wpłacane przez nabywców na rzecz dewelopera.

W PKO Banku Polskim deweloper ma do wyboru dwa rodzaje rachunków – zamknięty lub otwarty. W przypadku zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego wypłata środków dla inwestora nastąpi po zakończeniu przedsięwzięcia – po przedstawieniu zawartej w formie aktu notarialnego umowy przenoszącej własność mieszkania na nabywcę. Z otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego wypłata dla dewelopera będzie miała miejsce zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia deweloperskiego, po dokonaniu przez bank kontroli zakończenia każdego z jego etapów.

Oba rachunki proponowane przez bank deweloperom prowadzone są w wariancie z kredytowaniem inwestycji, dla której rachunek będzie prowadzony, jak i bez kredytowania.

– Do tej pory zakup mieszkania czy domu w fazie realizacji wiązał się z ryzykiem dla nabywcy. Środki wpłacane były bezpośrednio na konto dewelopera bez gwarancji ich zwrotu w przypadku np. jego bankructwa. Założeniem ustawy deweloperskiej wprowadzającej nowe przepisy jest ochrona tych środków. Teraz nabywca będzie je lokował na bankowym rachunku powierniczym, założonym wcześniej przed dewelopera – mówi Tadeusz Swat, dyrektor Departamentu Klienta Rynku Mieszkaniowego.

Poza zawarciem umowy z bankiem o prowadzenie rachunku ustawa nakłada obowiązki informacyjne dla firm budujących. Po jej wejściu w życie nabywca nieruchomości otrzyma prospekt zawierający informacje finansowe świadczące o stabilności i wiarygodności dewelopera, informacje o realizowanej inwestycji, a także dane o nieruchomości, na której ma stanąć budynek.

Mieszkaniowe rachunki powiernicze uzupełniają paletę produktów banku związanych z procesem kredytowania nabywców nieruchomości – kredyt Własny Kąt hipoteczny oraz deweloperów – kredyt inwestorski Nowy Dom. Bank obsługuje również wspólnoty mieszkaniowe, zarówno po stronie kredytowej, jaki i bieżącej działalności.

Źródło: PKO Bank Polski