Kredyt inwestycyjny w BOŚ Banku dla samorządów terytorialnych i spółek komunalnych

0
1635

Spółki komunalne i jednostki samorządu terytorialnego mogą starać się o nowy kredyt na inwestycje mające na celu poprawę jakości życia i wspierające ochronę środowiska w BOŚ Banku. Do jego oferty wkrótce dołączy czwarta już linia kredytowa z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) w wysokości 75 mln euro.

26 marca 2012 r. Bank Ochrony Środowiska zawarł kolejną umowę linii kredytowej z Bankiem Rozwoju Rady Europy z siedzibą w Paryżu. Jest to już czwarta linia CEB, przeznaczona na długoterminowe finansowanie (10-letni okres spłaty) projektów związanych z rozwojem i utrzymaniem infrastruktury oraz ochroną środowiska realizowanych przez gminy oraz podmioty z sektora finansów publicznych. Zawarte porozumienie to efekt zainteresowania klientów banku wcześniejszymi produktami przygotowanymi wspólnie z CEB.

Do tej pory w obszarze inwestycji mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców gmin, środki z linii CEB przeznaczone były na budowę lokalnych dróg i mostów, obiektów sportowych, boisk i pływalni, modernizację szkół podstawowych i gimnazjów, budowę obiektów socjalnych i kulturalnych czy obiektów podstawowej opieki zdrowotnej. Z kolei w obszarze ochrony środowiska BOŚ Bank ze środków CEB finansował głównie inwestycje spółek komunalnych – były to projekty dotyczące modernizacji zakładów oczyszczania ścieków i kanalizacji oraz gospodarowania odpadami.

– W związku z udziałem BOŚ S.A. w roli zarządzającego Funduszem Rozwoju Obszarów Miejskich w europejskiej inicjatywie JESSICA dla województwa zachodniopomorskiego (poza Szczecińskim Obszarem Metropolitalnym), pomorskiego (poza Aglomeracją Trójmiasta i Słupskiem) i śląskiego, środki z linii CEB mogą zostać wykorzystane na finansowanie miejskich projektów rewitalizacyjnych w ramach tego programu – mówi Małgorzata Kowalczuk z Departamentu Instytucji Finansowych w BOŚ Banku.

Najnowsza linia CEB w ofercie BOŚ Banku pojawi się 2 kwietnia 2012 r. Równolegle uruchomiona zostanie czwarta linia z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), która kierowana jest dodatkowo do firm z sektora MSP.

Łącznie w 2012 r. Bank Ochrony Środowiska przeznaczy 150 mln EUR na finansowanie inwestycji ze środków międzynarodowych instytucji finansowych – Banku Rozwoju Rady Europy oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

BOŚ Bank oferuje obecnie dwie inne zagraniczne linie przeznaczone na ochronę środowiska. Jedną z nich jest Kredyt z Klimatem, przygotowany we współpracy z niemieckim KfW Bankengruppe. To długoterminowe finansowanie zmierzające do zmniejszenia zużycia energii, a tym samym ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Kredyt z Klimatem w ofercie Banku Ochrony Środowiska dostępny jest w ramach dwóch programów: Programu Modernizacji Kotłów oraz Programu Efektywności Energetycznej w Budynkach. Środki z kredytu pozwalają sfinansować aż do 85 proc. wartości kredytowanego przedsięwzięcia.
 
BOŚ Bank posiada też w swojej ofercie środki z linii kredytowej Nordyckiego Banku Inwestycyjnego (NIB), które przeznaczone są na długoterminowe finansowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę środowiska naturalnego. Oferta dotyczy trzech strategicznych sektorów: ochrony powietrza, ochrony wód i gospodarki odpadami. Maksymalny udział NIB w finansowaniu przedsięwzięcia wynosi 50 proc.

źródło: BOŚ