EBOiR zainwestuje w akcje Banku Zachodniego WBK

0
1014
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju obejmie udziały w Banku Zachodnim WBK. Obie instytucje podpisały umowę w tej sprawie. EBOiR zakupi pakiet akcji Banku Zachodniego WBK o wartości 332 mln złotych.

EBOiR zainwestuje w Bank Zachodni WBK poprzez złożenie zapisów na nowe akcje Banku Zachodniego WBK w ramach oferty prywatnej. Inwestycja wymaga zgody Komisji Nadzoru Finansowego na dokonanie odpowiednich zmian w statucie Banku Zachodniego WBK dotyczących podwyższenia kapitału oraz podjęcia stosownej uchwały przez udziałowców Banku Zachodniego WBK.

Inwestycja EBOiR to wsparcie dla procesu planowanego połączenia Banku Zachodniego WBK z Kredyt Bankiem. Sylvia Gansser-Potts, dyrektor EBOiR ds. banków UE, powiedziała: Transakcja połączenia BZ WBK i Kredyt Banku jest ważnym i pozytywnym zdarzeniem, które EBOiR przyjmuje z zadowoleniem i wspiera. Uważamy, iż powstanie silnego gracza zajmującego trzecią pozycję na rynku przyniesie korzyść całemu sektorowi bankowemu w Polsce. W czasach, gdy większość banków międzynarodowych ogranicza swoje zaangażowanie w regionie, EBOiR z zadowoleniem obserwuje zwiększone zaangażowanie Grupy Santander w Polsce, co dowodzi atrakcyjności rynku polskiego dla inwestorów strategicznych.

W wyniku planowanego połączenia Banku Zachodniego WBK oraz Kredyt Banku powstanie instytucja licząca ponad 900 placówek oraz obsługująca 3,5 mln Klientów. Będzie to trzecia co do wielkości instytucja na rynku bankowym. Warunkiem połączenia jest zgoda odpowiednich organów nadzoru finansowego. Po zakończeniu planowanej fuzji, EBOiR będzie posiadał mniejszościowy udział w Banku Zachodnim WBK.

– Cieszymy się, że udało nam się pozyskać tak renomowanego i doświadczonego inwestora. Inwestycja EBOiR jest kolejnym dowodem na to, iż nasz sektor bankowy jest atrakcyjny, stabilny i bezpieczny. EBOiR dostarczy strategiczne wsparcie w procesie połączenia Banku Zachodniego WBK i Kredyt Banku – podkreśla prezes Banku Zachodniego WBK Mateusz Morawiecki. – Wierzę, że inwestycja EBOiR w planowanym połączonym banku dodatkowo wzmocni fundamenty polskiego sektora bankowego i przyczyni się do jego dalszego wzrostu – dodaje prezes Banku Zachodniego WBK.

Gerry Byrne, przewodniczący rady nadzorczej Banku Zachodniego WBK: Bank Zachodni WBK jest zaszczycony faktem, iż EBOiR zdecydował się zostać akcjonariuszem. EBOiR wniesie nie tylko wkład finansowy, ale również istotne doświadczenie i wiedzę. Ta inwestycja jest świadectwem mandatu zaufania pokładanego w bank, w planowaną fuzję z Kredyt Bankiem oraz perspektywy wzrostu połączonego podmiotu.

 
Źródło: Bank Zachodni WBK