Zakończony proces sekurytyzacji portfela kredytów samochodowych w Getin Noble Banku

0
1514

Getin Noble Bank z sukcesem zakończył proces sekurytyzacji portfela kredytów samochodowych o wartości ok. 1 mld PLN. W wyniku podjętych działań Bank poprzez spółkę SPV wyemitował na rynek obligacje na kwotę 519 mln PLN, która zostanie wykorzystana na dalszą akcję kredytową. Wyemitowane w ramach oferty prywatnej obligacje sekurytyzacyjne otrzymały rating Aa3 przyznany przez agencję ratingową Moodys.

„Przygotowując projekt struktury sekurytyzacyjnej zmierzaliśmy nie tylko do uzyskania atrakcyjnych warunków refinansowania. Naszym celem było również dostosowanie polityki zarządzania płynnością do przyszłych wymogów regulacyjnych.” – powiedział Marcin Dec, Dyrektor Zarządzający Obszarem Skarbu Getin Noble Bank. „Rating prime dla struktury opartej na części naszego portfela kredytowego jest potwierdzeniem jakości naszych aktywów. Świadczy również, że nasze wewnętrzne procedury kredytowe oraz polityka ryzyka jest zgodna z wymogami ratingowymi struktur ABS” – dodaje Marcin Dec.

Stworzona przez Getin Noble Bank oferta obligacji sekurytyzacyjnych jest pierwszą w Polsce tego typu strukturą o ratingu prime (Aa3) przyznanym przez niezależną, międzynarodową agencję ratingową. Wyemitowane w ramach oferty prywatnej obligacje o wartości 519 mln PLN zostały nabyte przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) oraz krajowe instytucje finansowe. Sekurytyzacja portfela kredytów samochodowych umożliwi Getin Noble Bankowi refinansowanie dzięki konwersji aktywów niepłynnych w płynne. W perspektywie średnioterminowej transakcja sekurytyzacji powinna zapewnić korzyści również pozostałym interesariuszom Getin Noble Bank ze względu na zwiększenie przejrzystości aktywów, monitoring jakości portfela oraz dostęp do dodatkowych źródeł finansowania.

Źródło: Getin Noble Bank