Wzrost wyników finansowych po III kwartałach 2012 roku w Alior Bank

0
1023

Zysk netto Alior Banku za trzy kwartały 2012 r. przekroczył 222 mln zł i był prawie 3-krotnie wyższy niż w analogicznym okresie 2011 r. Wzrostowi wyników finansowych towarzyszy umacnianie się pozycji rynkowej Banku oraz rosnąca liczba klientów.

W ciągu dziewięciu miesięcy 2012 roku Alior Bank wypracował zysk netto w wysokości 222,9 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 142 mln zł w stosunku do wyniku osiągniętego w analogicznym okresie 2011 r. Znaczącą dynamikę Bank odnotował zarówno pod względem wyniku z tytułu odsetek, który sięgnął 518 mln zł (wzrost o 45% rok do roku), jak i w przypadku wyniku z tytułu opłat i prowizji, który w stosunku do analogicznego okresu w roku 2011 wzrósł o 57% do 334 mln zł. Jednocześnie poprawie uległ stosunek kosztów do przychodów, który wyniósł 56% wobec 68% po trzech kwartałach 2011 r.

Wzrostowi wyników finansowych towarzyszył dalszy rozwój działalności i umacnianie pozycji rynkowej Alior Banku. Na koniec trzeciego kwartału 2012 roku z produktów i usług Banku korzystało już prawie 1,4 miliona klientów, w tym około 100 tysięcy klientów biznesowych. Przez trzy kwartały br. liczba klientów wzrosła o 370 tysięcy. Do tego wyniku przyczyniło się m.in. uruchomienie Alior Sync, wirtualnego banku nowej generacji, który na koniec trzeciego kwartału obsługiwał blisko 90 tysięcy klientów.

Łączny wolumen zgromadzonych przez Alior Bank depozytów na koniec września 2012 roku wyniósł niemal 15,2 mld zł, zaś wartość kredytów netto przekroczyła 13,5 mld zł, co oznacza wzrost odpowiednio o 12% i 34% od początku bieżącego roku. Tym samym rynkowy udział Alior Banku (na koniec III kwartału 2012 roku) liczony saldem depozytów wyniósł 2,2%, a liczony saldem kredytów 1,7%).

W kolejnych miesiącach chcielibyśmy utrzymać dotychczasowe tempo rozwoju oraz skupić się na nowych inicjatywach, które pozwolą nam utrzymać przewagę konkurencyjną, przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów obsługi klientów zapowiedział Wojciech Sobieraj, prezes Zarządu Alior Banku.

Bank nieustannie wzbogaca ofertę o kolejne innowacyjne, niedostępne dotąd na polskim rynku produkty i usługi. Uruchomienie wirtualnego Banku Alior Sync zostało dostrzeżone na arenie międzynarodowej. Jako pierwszy bank w Polsce, Alior Sync otrzymał prestiżową nagrodę w konkursie Global Banking Innovation Awards w kategorii przełomowe rozwiązanie. Także w trzecim kwartale Alior Bank uruchomił internetowy kantor walutowy (www.kantor.aliorbank.pl), umożliwiając wymianę najpopularniejszych walut. W ciągu dwóch miesięcy z nowej usługi skorzystało blisko 14 tys. klientów, którzy wykonali 33 tys. transakcji. Alior Bank zaoferował również klientom profesjonalne rozwiązania z zakresu asset management z szeroką paletą strategii inwestycyjnych oraz pełnym dostępem do indywidualnego rachunku przez internet.

Alior Bank stale rozbudowuje tradycyjną sieć sprzedaży produktów i usług. Na koniec września 2012 roku wielokanałowa sieć dystrybucji obejmowała 209 oddziałów własnych, w tym sześć oddziałów Private Banking, 410 placówek partnerskich (w trzecim kwartale przybyło ich 60) oraz 65 mini oddziałów pod marką Alior Bank Express (20 z nich otwarto w trzecim kwartale). Alior Bank obsługuje klientów łącznie w 684 placówkach, co jest trzecią co do wielkości bankową siecią dystrybucji w Polsce.

Źródło: Alior Bank