Wzrost przychodów w pierwszym półroczu 2012 roku w ING Banku Śląskim

0
1004

W I półroczu 2012 roku ING Banku Śląski zanotował 10-proc. wzrost przychodów, które osiągnęły poziom ponad 1,6 mld zł. Zysk przed kosztami ryzyka również był wyższy o 10% i wyniósł 720,4 mln zł. Zysk netto za pierwsze półrocze wyniósł 439,1 mln zł w porównaniu z 446,4 w analogicznym okresie ub.r. W minionym okresie bank osiągnął dobre rezultaty komercyjne.

Podstawowe dane finansowe Grupy ING Banku Śląskiego za I półrocze 2012 r. w porównaniu do analogicznego okresu ub.r:

 • przychody ogółem wzrosły o 10% do 1 638 mln zł,
 • koszty ogółem wzrosły o 10% do 917,8 mln zł,
 • wynik przed kosztami ryzyka wzrósł o 10% do 720,4 mln zł,
 • zysk brutto spadł o 6% do 524,9 mln zł,
 • zysk netto spadł o 2% i wyniósł 439,1 mln zł,
 • zwrot z kapitału (ROE) osiągnął poziom 13,5%,
 • wskaźnik koszty/dochody wyniósł 56%,
 • udział kredytów zagrożonych wyniósł 4,4% w porównaniu ze średnią dla banków w wysokości 7,5%,
 • skonsolidowany wskaźnik wypłacalności (nadzorczy) na bezpiecznym poziomie 13%.

W pierwszym półroczu 2012 roku wynik przed kosztami ryzyka był wyższy o 10% i osiągnął poziom 720 mln zł. Wpływ, głównie, sektora budowlanego spowodował, że utworzyliśmy większe rezerwy, w efekcie czego, zysk netto za pierwsze półrocze wyniósł 439,1 mln zł w porównaniu z 446,4 mln zł w analogicznym okresie ubr.r. – powiedziała Małgorzata Kołakowska, prezes ING Banku Śląskiego.

W drugim kwartale br. osiągnęliśmy dobre rezultaty komercyjne. Klientom detalicznym aktywnie oferowaliśmy konto Direct, rachunek oszczędnościowy OKO oraz pożyczki gotówkowe. W efekcie tych działań liczba klientów detalicznych przekroczyła poziom 3,14 mln, wartość depozytów wzrosła o 12%, a wartość kredytów o 15%. Stale rośnie nam liczba klientów internetowych, a w ostatnim czasie  wprowadziliśmy aplikację bankowości mobilnej na telefony z systemem Android oraz zaoferowaliśmy klientom możliwość skorzystania z bezpłatnego internetu w ramach akcji ING Autobusy WIFI.

Braliśmy udział w największych transakcjach na rynku – emisji obligacji PGNiG o wartości 2,5 mld zł oraz zwiększeniu kwoty programu emisji obligacji Tauronu o wartości do 7,05 mld zł. W ramach bankowości inwestycyjnej uczestniczyliśmy w emisji akcji BOŚ Banku.

Wprowadziliśmy promocyjną ofertę dla przedsiębiorstw dla OKO Business oraz OKO Direct Business, co było nowatorskim podejściem do oferty depozytowej na rynku. W efekcie wiele firm skorzystało z nowej oferty i zanotowaliśmy przyrost środków na rachunkach OKO Business – dodała prezes ING Banku Śląskiego.

Najważniejsze wyniki biznesowe Grupy ING Banku Śląskiego osiągnięte w I półroczu 2012 roku w porównaniu do analogicznego okresu ub.r.:

 • wzrost wartości kredytów o 31% do 45,7 mld zł,
 • wzrost wartości depozytów o 11% do 54,4 mld zł,
 • wzrost liczby klientów o 115,5 tys. do 3,14 mln,
 • wzrost liczby rachunków bieżących o 111,9 tys. do 2 101 tys. (w tym 1 234 tys. kont Direct).

Źródło: ING Bank Śląski