Grupa BGŻ podsumowuje pierwsze półrocze 2012 roku

0
1078

Zysk netto Grupy BGŻ w pierwszym półroczu 2012 roku wyniósł 39,5 mln zł wobec 60,3 mln zł rok wcześniej. Głównym czynnikiem spadku zysku były wyższe odpisy na rezerwy.

– Obserwujemy znaczącą poprawę w wynikach naszych głównych linii biznesowych. Niestety jednorazowe zdarzenie w drugim kwartale skutkujące koniecznością utworzenia rezerw niekorzystnie wpłynęło na nasz zysk. Gdyby nie ono, wynik Banku BGŻ po pierwszym półroczu byłby wyższy od wyniku wypracowanego w okresie styczeń-czerwiec 2011 – powiedział prezes Zarządu Banku BGŻ Jacek Bartkiewicz. Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek wzrosły o 194 proc. do 157,7 mln zł. Przyczyniły się do tego przede wszystkim wyższe odpisy na kredyty dla przedsiębiorstw, w tym z branży budowlanej, dotyczące zaangażowania wobec pojedynczego klienta, który ogłosił upadłość.

W pierwszym półroczu wynik z tytułu odsetek wzrósł o 36 proc. r/r do 502,3 mln zł. Źródłem wzrostu był rozwój akcji kredytowej przy zachowaniu stabilnej marży odsetkowej. Szczególnie szybko rósł portfel kredytów dla małych i średnich oraz mikro-przedsiębiorstw. Wzrost nastąpił również w zakresie kredytów hipotecznych. – Bank BGŻ powrócił do pierwszej ligi  banków w kredytach hipotecznych. Stało się tak dzięki  zaoferowanemu w drugim kwartale atrakcyjnemu kredytowi na zakup własnego lokum – podkreśla Jacek Bartkiewicz. Wartość kredytów hipotecznych sprzedanych w drugim kwartale wyniosła 448 mln zł i była o 64 proc. wyższa niż pierwszym kwartale i ponad trzykrotnie wyższa niż rok wcześniej.

Bank odnotował także dobry wynik prowizyjny, który poprawił się o 12 proc. r/r do 148,2 mln zł, do czego przyczyniła się sprzedaż ubezpieczeń do kredytów gotówkowych oraz prowizje od kart bankowych.

Jednym z istotniejszych wydarzeń w pierwszym półroczu było ogłoszenie przez Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. oraz Rabobank International Holding B.V. wezwania na objęcie 100% akcji Banku BGŻ. Cena oferowana za jedną akcję wynosiła 72,50 zł. W wyniku zakończonego w dniu 30 lipca wezwania Rabobank skupił 16 371 351 akcji, w efekcie czego jego udział w kapitale zakładowym Banku BGŻ wzrósł do 97,93 proc.
Wskaźnik udziału należności, które utraciły wartość w kredytach i pożyczkach brutto udzielonych klientom nieznacznie pogorszył się i wyniósł 6,4 proc. wobec 6,3 proc. w czerwcu 2011 roku.

W 2012 roku Bank BGŻ kontynuuje rozbudowę sieci placówek w związku z realizacją rozwoju strategii na rynkach lokalnych. Realizowana jest budowa 12 oddziałów, z czego w pierwszym półroczu uruchomiono 3 placówki. Na koniec czerwca Bank BGŻ posiadał sieć 396 placówek.

Według stanu na koniec półrocza aktywa ogółem Grupy BGŻ wyniosły 35,1 mld zł wobec 28,4 mld zł w czerwcu 2011 roku. Fundusze własne wzrosły rok do roku o 2,8 proc. do 2,5 mld zł. Współczynnik wypłacalności spadł z 11,3 proc. na koniec czerwca 2011 roku do 9,5 proc. w połowie 2012 roku.

Według stanu na koniec czerwca 2012 roku Bank BGŻ prowadził  578  tys. rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych,  a aktywnie z dostępu do bankowości internetowej korzystało  203  tys.  klientów indywidualnych. Liczba kart debetowych w tym czasie wyniosła blisko 497 tys. Klienci Banku mogli bez prowizji podejmować gotówkę z ponad  4800  bankomatów.

Źródło: Bank BGŻ