Plan Połączenia podpisany przez BZ WBK i Kredyt Bank

0
864

Zarządy Kredyt Banku i Banku Zachodniego WBK podpisały dzisiaj Plan Połączenia oraz wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o udzielenie zezwolenia na połączenie obu banków. Parytet wymiany akcji ustalono na 6,96 akcji Banku Zachodniego WBK w zamian za każde 100 akcji Kredyt Banku. Połączenie jest uzależnione między innymi od uzyskania zezwoleń Komisji Nadzoru Finansowego.

Planowane połączenie obu banków nastąpi poprzez przeniesienie wszystkich aktywów i pasywów Kredyt Banku na rzecz Banku Zachodniego WBK, z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Banku Zachodniego WBK poprzez emisję akcji Banku Zachodniego WBK, które zostaną wydane wszystkim dotychczasowym akcjonariuszom Kredyt Banku.

Podpisanie Planu Połączenia poprzedzone zostało między innymi wzajemnymi procesami „due dilligence”, w ramach których szczegółowo przeanalizowano prawne, ekonomiczne i finansowe działania obu banków. Ważnym czynnikiem zapewnienia obiektywności procesu i rekomendowanego parytetu wymiany akcji był udział doradców zewnętrznych. Zarówno po stronie Kredyt Banku, jak i Banku Zachodniego WBK pracowali renomowani doradcy finansowi, prawni oraz banki inwestycyjne.

Zarządy obydwu banków, przy zachowaniu najwyższej staranności, po wzajemnej weryfikacji wartości obu instytucji, zgodnie ustaliły współczynnik wymiany akcji.

– Zarząd Kredyt Banku będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu zaakceptowanie Planu Połączenia przy takim parytecie wymiany. Do ustalenia tej wyceny wykorzystaliśmy szereg powszechnie przyjętych w takich procesach metodologii wyceny. Wszystko po to, aby z pełną odpowiedzialnością i możliwie najszerszą wiedzą, móc zarekomendować akcjonariuszom ustalony parytet. Z satysfakcją mogę stwierdzić, że przyjęty parytet wymiany jest korzystną wyceną dla akcjonariuszy Kredyt Banku – powiedział Maciej Bardan, prezes Zarządu Kredyt Banku. – Połączony Bank będzie otwierał duże możliwości dla pracowników obydwu instytucji. Trzeba dostrzec w tym procesie ogromną szansę, jaka pojawia się przed nami wszystkimi – na wymianę doświadczeń, przepływu wiedzy oraz możliwość szybszego rozwoju zawodowego – dodał prezes Kredyt Banku.

– Podpisanie Planu Połączenia i wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego wieńczy pierwszy etap procesu połączenia. Ten etap współpracy naszych banków, bardzo wymagający od strony nakładów i zakresu włożonej w niego pracy przebiegł bardzo profesjonalnie i w sposób harmonijny – powiedział prezes Banku Zachodniego WBK Mateusz Morawiecki. – W oczekiwaniu na decyzje organów nadzoru kontynuowane będą, zgodnie z planem i przyjętymi regułami, prace nad kształtem połączonego banku. Naszym celem jest powołanie instytucji odpowiadającej najwyższym standardom w bankowości, zdolnej do efektywnej konkurencji z największymi bankami, mającej realny i pozytywny wpływ na gospodarkę. Jestem przekonany, że finałem naszych prac będzie Bank z szeroką i kompleksową ofertą tak dla klienta indywidualnego, jak i korporacyjnego. Dziś robimy kolejny krok w stronę budowy takiej instytucji – dodał prezes Banku Zachodniego WBK.

Podpisanie Planu Połączenia jest kolejnym etapem na drodze do utworzenia z obu banków jednej instytucji finansowej. W wyniku połączenia ma powstać trzeci co do wielkości bank w Polsce pod względem aktywów, portfela kredytowego i depozytów oraz drugi co do skali pod względem działalności maklerskiej i funduszy inwestycyjnych, z siecią liczącą ponad 900 placówek oraz 3,5 mln klientów. Synergia biznesów obu łączących się banków ma na celu wzmocnienie ich pozycji w segmencie bankowości zarówno detalicznej, jak i korporacyjnej. Sfinalizowanie transakcji spodziewane jest po stosownych decyzjach organów nadzoru. Strony liczą, iż będzie to możliwe pod koniec 2012 roku.

Źródło: Kredyt Bank