Wzrost wartości kredytów i depozytów w 2012 roku w ING Banku Śląskim

0
866

Po czterech kwartałach 2012 roku skonsolidowany zysk netto Grupy ING Banku Śląskiego wyniósł 832,3 mln zł w porównaniu z 880,1 mln zł przed rokiem. W minionym roku ING Bank Śląski zanotował wzrost udziału w rynku depozytów oraz dwucyfrowy wzrost kredytów.

Podstawowe dane finansowe Grupy ING Banku Śląskiego w 2012 roku:

 • przychody ogółem wzrosły o 8% do 3 201,1 mln zł,
 • koszty ogółem wzrosły o 10% do 1 822,2 mln zł,
 • wynik przed kosztami ryzyka wzrósł o 7% do 1 378,9 mln zł,
 • zysk brutto był niższy o 9% do 1 016,1 mln zł,
 • zysk netto był niższy o 5% do 832,3 mln zł,
 • zwrot z kapitału (ROE) osiągnął poziom 11,7%,
 • wskaźnik koszty/dochody wyniósł 56,9%,
 • udział kredytów zagrożonych wyniósł 4,1% w porównaniu ze średnią dla banków w wysokości 7,7%,
 • wskaźnik wypłacalności kształtował się na poziomie 14,6%.

Był to dla nas bardzo dobry rok pod względem przyrostu wolumenów depozytowych i kredytowych. Wartość depozytów wzrosła o 9% i na koniec roku wynosiła 57,8 mld zł. Przełożyło się to na wzrost do 7,4% udziału w rynku depozytów gospodarstw domowych i do 6,6% w przypadku klientów korporacyjnych. Umacnianie pozycji banku oszczędnościowego i budowanie portfela depozytowego będzie bazą do wzrostu akcji kredytowej w nadchodzących kwartałach.

W zeszłym roku zanotowaliśmy również bardzo dobre rezultaty po stronie kredytowej. Mimo relatywnie trudniejszej sytuacji gospodarczej wzrost akcji kredytowej wyniósł blisko 7 mld zł, czyli 18% więcej niż przed rokiem. Aktywnie finansowaliśmy potrzeby polskich firm. Portfel kredytowy klientów korporacyjnych wzrósł o 22% do 29,7 mld zł. Łącznie na koniec roku portfel kredytowy całego banku osiągnął poziom 46,3 mld zł – powiedziała Małgorzata Kołakowska, prezes ING Banku Śląskiego.

W ubiegłym roku wdrożyliśmy wiele rozwiązań, które ułatwiają życie klientom i wyróżniają nas na rynku. Od grudnia nasi klienci mogą otrzymać pożyczkę gotówkową bez wychodzenia z domu. Jako jeden z pierwszych banków na rynku wprowadziliśmy płatności natychmiastowe Express Elixir. Z dużym zainteresowaniem spotkały się bankomaty obsługujące transakcje zbliżeniowe, które udostępniliśmy jako pierwsi w Polsce i jedni z pierwszych na świecie. Kontynuowaliśmy modernizacje naszych placówek – obecnie już prawie jedna trzecia naszej sieci jest w nowym standardzie. Innowacyjne funkcje otrzymali użytkownicy bankowości internetowej – uruchomiliśmy Finansometr, narzędzie pozwalające zarządzać budżetem domowym. Dla klientów indywidualnych oraz firm udostępniliśmy aplikacje bankowości mobilnej, tę ostatnią jako pierwsi na rynku – dodała M. Kołakowska.

Aktywność banku na rynku pozytywnie przełożyła się na dochody. W 2012 roku bank osiągnął 8-proc. wzrost przychodów ogółem, które na koniec ubiegłego roku osiągnęły poziom 3,2 mld zł. Zysk netto banku wyniósł 832,3 mln zł, nieco poniżej ubiegłego roku z uwagi na wyższe koszty ryzyka, szczególnie w sektorze budowlanym – wyjaśniła prezes banku.

Najważniejsze wyniki biznesowe Grupy ING Banku Śląskiego osiągnięte w 2012 roku:

 • wzrost wartości kredytów o 18% do 46 307 mln zł,
 • wzrost wartości depozytów o 9% do 57 783 mln zł,
 • wzrost liczby nowych klientów detalicznych o 162,3 tys. (przyrost liczby klientów był o 60% wyższy niż w 2011 roku) – łączna liczba klientów osiągnęła poziom 3,24 mln,
 • wzrost liczby rachunków bieżących o 144,7 tys. do 2 181 tys. (w tym 1 361 tys. kont Direct).

Źródło: ING Bank Śląski