Wdrażana strategia "fair play" w Banku BPH przynosi efekty

0
1058

W 1. półroczu 2012 roku Bank BPH osiągnął zysk w wysokości 96,5 mln zł, natomiast w 2 kwartale zarobił 35,6 mln złotych. Wynik za drugi kwartał pomniejszyły odpisy na restrukturyzację w wysokości 69 mln zł.

 

Dobre wyniki finansowe Banku są efektem konsekwentnego wdrażania strategii „fair play”, polegającej na budowaniu zaufania Klientów poprzez przejrzyste produkty, poprawę jakości obsługi, inwestycje w bezpieczeństwo i edukację finansową oraz zaangażowanie społeczne.

– Realizacja strategii „fair play” pomaga nam budować bezpieczny, efektywny i zyskowny Bank. Do 2015 r. zamierzamy poprawić kluczowe wskaźniki: zmniejszyć wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) poniżej 60%, zwiększyć stopę zwrotu z kapitału (ROE) powyżej 10% oraz systematycznie zwiększać sprzedaż naszych najważniejszych produktów (o 10% w ujęciu rocznym) – powiedział Richard Gaskin, Prezes Zarządu Banku BPH.

Sprzedaż strategicznych produktów utrzymuje tendencję wzrostową. Bank BPH udzielił w 2 kwartale kredytów gotówkowych o wartości 488 mln zł, co oznacza wzrost o 54% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Sprzedaż kart kredytowych wzrosła o 18,4% r/r, rachunków bieżących o 48% r/r, a kredytów na rachunkach bieżących o 75,3% r/r. Bankowość komercyjna odnotowała w 2 kwartale dalszy wzrost sprzedaży produktów kredytowych. Klienci komercyjni zaciągnęli kredyty o wartości 901 mln zł, czyli o 37,4% więcej r/r. Na kwotę tę składały się kredyty udzielone klientom korporacyjnym o wartości 602 mln zł oraz kredyty dla segmentu MSP o wartości 299 mln zł.

Jedną z ważniejszych zmian była aktualizacja oferty rachunków dla MSP oraz wyodrębnienie oferty dedykowanej dla mikro- i małych firm, której założeniem jest szybki proces kredytowy. Bank podejmuje decyzję kredytową max. w ciągu 48 godzin od daty złożenia kompletnego wniosku.
Kolejnym elementem realizacji strategii fair play jest zwiększanie komfortu obsługi Klientów indywidualnych. W wybranych Oddziałach Bank wprowadził pilotażowy program „Badanie kondycji finansowej”, dzięki któremu Klienci otrzymują szczegółowe informacje o ocenie ich zdolności i wiarygodności kredytowej. Bank BPH unowocześnił także usługi bankowości mobilnej dla Klientów indywidualnych, oferując aplikację bankowości mobilnej  dla telefonów z systemem Android, iPhone`ów, a także dostosowaną do tabletów (iPAD oraz tabletów z systemem Android) oraz jako pierwszy bank w Polsce udostępnił Klientom aplikację Augmented Reality (tzw. rozszerzonej rzeczywistości) do wyszukiwania oddziałów i bankomatów. W 2 kwartale Bank otworzył 3 nowe oddziały w nowoczesnej formule.

Wysokie standardy zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego, compliance oraz relacji z inwestorami, a także pod względem odpowiedzialności społecznej, relacji pracowniczych i ekologii pozwoliły Bankowi BPH ponownie znaleźć się w elitarnym gronie firm, które weszły w skład nowego portfela giełdowego Indeksu RESPECT.

Źródło: Bank BPH