Kredyt z poręczeniem EFI dostępny w Banku BPH

0
909

Bank BPH oferuje małym i średnim przedsiębiorstwom kredyty z bezpłatnymi poręczeniami ze środków Unii Europejskiej. Dzięki temu kredyt Auto Sezam oraz Kredyt Inwestycyjny można teraz uzyskać na jeszcze bardziej atrakcyjnych warunkach.

Poręczeniami EFI mogą zostać objęte w Banku BPH następujące produkty kredytowe:
  • Kredyt Auto Sezam przeznaczony na zakup środków transportu – bank nie wymaga wkładu własnego, a marża została obniżona o 70 pb.
  • Kredyt Inwestycyjny z przeznaczeniem na stworzenie nowego lub powiększenie istniejącego majątku trwałego jednostki – bank nie wymaga wkładu własnego dla transakcji zakupowych, a  w pozostałych przypadkach obniżył go do 15%. Przedmiot kredytowania i poręczenie EFI stanowią jedyne wymagane zabezpieczenie. Ponadto obniżona zostanie cena kredytu, a wysokość obniżki marży jest ustalana indywidualnie na podstawie oceny zdolności kredytowej klienta i podstawowych parametrów kredytu, takich jak kwota, udział własny, proponowane zabezpieczenia.

– Bank BPH po raz kolejny nawiązał współpracę z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym, dzięki czemu może oferować Klientom bezpłatne poręczenia ze środków Unii Europejskiej. Jesteśmy jednym z trzech banków w Polsce, które wdrożyły poręczenia EFI do oferty. Dzięki temu możemy zaoferować naszym Klientom bardziej atrakcyjne warunki kredytowania ze względu na niższą cenę kredytu, czy mniejsze wymagania dotyczące wkładu własnego i zabezpieczeń – powiedziała Magdalena Typa, dyrektor Działu Funduszy Unii Europejskiej i Programów Publicznych w Banku BPH.

Wszystkie formalności związane z uzyskaniem poręczenia EFI załatwiane są w Banku BPH przy okazji dokonywania oceny zdolności kredytowej. Klient nie musi składać żadnych dodatkowych dokumentów lub zaświadczeń. Wszelkie niezbędne informacje potrzebne do udzielenia poręczenia zawarte są we wniosku kredytowym. Klient nie ponosi żadnych opłat i kosztów związanych z ustanowieniem zabezpieczenia w postaci poręczenia EFI. 

Bank BPH został pośrednikiem finansowym wspólnotowego Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji na lata 2007-2013. Decyzją Komisji Europejskiej środki z tego programu zostały przeznaczone na poręczenia kredytowe udzielane przez Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców w ramach Systemu Gwarancji dla sektora MSP.

Z poręczenia EFI mogą skorzystać  mikro, małe i średnie firmy , które mają średnioroczne zatrudnienie poniżej 250 pracowników i roczne obroty poniżej 50 mln EUR lub sumę bilansową poniżej 43 mln EUR.

Bank BPH współpracował z EFI już w 2004 roku, kiedy podpisał podobną umowę, co pozwoliło mu na udzielenie w latach 2005-2006 kredytów na kwotę ponad 1 mld zł, objętych portfelową umową poręczeń kredytowych.

źródło: Bank BPH