Kredyt dla wspólnot mieszkaniowych w ING Banku Śląskim

0
966

ING Bank Śląski oferuje kredyty inwestycyjne dla wspólnot mieszkaniowych z ratą stanowiącą nawet do 90% wartości miesięcznej zaliczki na fundusz remontowy. Dodatkowo, decyzja kredytowa podejmowana jest w ciągu dwóch dni od złożenia wszystkich dokumentów. Kredyt promuje kampania internetowa „Kredytujemy wspólnoty wyżej niż inni”, która potrwa do 30 kwietnia.

Wiosna to czas remontów i inwestycji we wspólnotach mieszkaniowych. A ING Bank Śląski proponuje dobry kredyt dla wspólnot mieszkaniowych. Łatwo dostępny kredyt inwestycyjny w naszym banku może być wykorzystany na różne cele, w zależności od potrzeb, związanych z bieżącą eksploatacją nieruchomości lub przyszłych inwestycji. Teraz nasi klienci mogą skorzystać z oferty, której miesięczna rata wynosi do 90% wartości miesięcznej zaliczki na fundusz remontowy – powiedział Tomasz Byczyński, dyrektor Departamentu Zarządzania Rynkiem Detalicznym w ING Banku Śląskim.

Kredyt inwestycyjny w ING Banku Śląskim dla wspólnot mieszkaniowych może być przeznaczony na dowolne cele inwestycyjne realizowane w obrębie własności wspólnej, z możliwością sfinansowania do 100% wartości inwestycji. Prowizja i oprocentowanie za udzielenie kredytu uzależnione są od okresu kredytowania:

 • 3M WIBOR + marża banku (do wyboru jeden z dwóch wariantów) w przypadku pożyczki udzielonej do 12 miesięcy,
 • 6M WIBOR + marża banku (do wyboru jeden z dwóch wariantów) w przypadku pożyczki udzielonej powyżej 12 miesięcy.

Niezależnie od okresu kredytowania dostępny jest jeden z dwóch wariantów cenowych:

 • wariant I (standardowa marża z „0” prowizją):
  – do 200 000 zł: 3,00% marża i 0,00% prowizja,
  – powyżej 200 000 zł do 500 000 zł: 2,50% marża i 0,00% prowizja,
  – powyżej 500 000 zł: 2,00% marża i 0,00% prowizja.
 • wariant II (niższa marża):
  – do 200 000 zł: 2,50% marża i 1,00% prowizja,
  – powyżej 200 000 zł do 500 000 zł: 2,00% marża i 1,00% prowizja,
  – powyżej 500 000 zł: 1,50% marża i 1,00% prowizja.

KIient sam decyduje o wariancie cenowym. Dodatkowo, niezależnie od wyboru wariantu decydującego o wysokości prowizji, obowiązuje niższa marża dla wyższych kwot pożyczki lub kredytu.

Ponadto, ING Bank Śląski oferuje rozwiązania, które pozwalają łatwo i wygodnie zarządzać należnościami  wspólnoty mieszkaniowej. Takim produktem jest m.in. System Identyfikacji Masowych Płatności oferowany zarządcom w segmencie korporacyjnym, w dedykowanej dla nich wersji. SIMP zapewnia automatyzację rozliczeń płatności przekazywanych na konto wspólnoty mieszkaniowej. Do lokali przypisane są indywidualne wirtualne rachunki bankowe, na które mieszkańcy dokonują wpłat tytułem bieżących rozliczeń ze wspólnotą. Raporty z wpłat na te rachunki są generowane codzienne, a po wczytaniu do systemu zarządcy są one automatycznie rozksięgowywane na kontach lokali.

Uzupełnieniem usługi SIMP  jest Polecenie Zapłaty, pozwalające na obciążanie rachunków bankowych płatników kwotami należności mieszkaniowych na podstawie jednorazowo udzielonej zgody. W przypadku tego produktu, to zarządca inicjuje płatności na rzecz wspólnoty mieszkaniowej w dniu ich wymagalności.

Źródło: ING Bank Śląski