ING Bank Śląski poprowadzi obsługę bankową budżetu Tomaszowa Mazowieckiego

0
857

Tomaszów Mazowiecki to kolejne miasto, dla którego ING Bank Śląski prowadzi obsługę bankową budżetu. Obecnie bank współpracuje z 55 jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie kompleksowej obsługi.

Podpisana na początku października umowa to wynik złożenia przez ING Bank Śląski najkorzystniejszej oferty w ramach przetargu ogłoszonego przez Tomaszów Mazowiecki na wybór banku obsługującego budżet miasta. Zwycięska oferta została przygotowana przez Region Korporacyjny ING Banku Śląskiego w Łodzi. W ramach złożonej przez ING Bank Śląski oferty, w zakres dostarczanych przez bank usług wchodzi m.in. udostępnienie blisko 90 rachunków bankowych dla 38 jednostek budżetowych, udostępnienie kredytu w rachunku bieżącym, świadczenie usług bankowości elektronicznej, zintegrowanej z miejskim systemem finansowo-księgowym oraz wdrożenie i obsługa systemu identyfikacji masowych płatności (SIMP). To pierwsza umowa ING Banku Śląskiego z Tomaszowem Mazowieckim.

Oferta ING Banku Śląskiego dla sektora JST to szeroki wachlarz produktów obejmujący rozwiązania z zakresu zarządzania środkami finansowymi, w tym bankowości elektronicznej, systemu płatności masowych, jak również produktów kredytowych.

Źródło: ING Bank Śląski